ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Práce z domova – moderní trend, z něhož může profitovat zaměstnanec i zaměstnavatel
Práce z domova je celosvětovým fenoménem. I v České republice čím dál více lidí v rámci výkonu zaměstnání oceňuje možnost tzv. home office či remote working. Jaké přínosy může mít pro zaměstnance i zaměstnavatele a proč se v českém prostředí na home office stále trochu nahlíží „skrze prsty“? David Melichar, majitel softwarové společnosti se zkušenostmi ze Sillicon Valley, chce v ČR pomoci s rozšířením povědomí o práci z domova.

V současné době, vyhledává možnost práce z domova nebo vzdálené práce čím dál větší počet firem i zaměstnanců, je to nejen zaměstnanecký benefit, ale také mnohdy cesta jak pracovat v týmu efektivněji, kdy je cestování omezeno nebo náročné. Řadu věcí lze vyřídit vzdáleně.

„Největším strašákem zaměstnavatelů v rámci práce z domova paradoxně není laxní přístup zaměstnanců, ale obava o bezpečnost firemních dat a o jejich dostupnost v rámci vzdáleného přístupu. Stejně tak přetrvávají mýty, že vzdálený přístup, prostřednictvím k tomu určených nástrojů, je pro zaměstnavatele příliš drahý, pro uživatele příliš složitý a pro firemní data příliš nebezpečný a nespolehlivý. To však neplatí, pokud si vyberete správný a zabezpečený software. Například náš software tyto obavy vyvrací,“ vysvětluje David Melichar ze společnosti OneSoft Connect.

David Melichar čerpal cenné zkušenosti nejprve v kolébce nejnovějších technologií v americkém Sillicon Valey, tam sklidil úspěch se svým původně start-up projektem, nyní globálně úspěšným softwarem OneSoft Connect. Ten podporuje týmovou spolupráci, vzdálenou spolupráci lidí, vzdálený přístup k datům. Umožňuje interní komunikaci, dále pak řeší celou řadu administrativních procesů ve firmách a tím umožňuje držet jednoduchou cestou přehled. Jde o administrativu, kterou řeší každá firma na světě, jako je nástup zaměstnance, evidence toho s čím má být seznámen, co mu má být vydáno, ale také další administrativu jako je evidence majetku, podpůrné personální evidence pro řízení lidských zdrojů, projektů, evidence smluv nebo důležitých dokumentů. Software tím pomáhá firmám udržet klíčové informace pro chod firmy - kontinuitu firemního know-how a po technologické a bezpečnostní stránce bezproblémovou práce na dálku nebo práci z domova (nebo odkudkoliv jinud).

Onesoft Connect

„U nás stále ještě přetrvává konzervativní pohled, že je třeba mít zaměstnance od začátku až do konce pracovní doby v kanceláři a držet nad nimi bič. V některých případech jde skutečně o nezbytnost, nicméně obecně zaměstnanci určitou volnost a flexibilitu ocení. A je v zásadě pravidlem, že tato důvěra se pozitivně promítne do efektivity i kvality jejich práce. Pokud lidem nedáte příležitost vyzkoušet si na vlastní kůži, co je to zodpovědnost a sebedisciplína, tak si tyto vlastnosti těžko osvojí. Je však nutné začít postupnými kroky a mít pro práci z domova odpovídající nástroje pro bezproblémovou komunikaci či sdílení dat,“ doplňuje David.

Jaký přínos může mít práce z domova pro zaměstnance a pro zaměstnavatele?

1. Úspora nákladů i času (a čas jsou peníze) Cestování do práce a z práce je pro řadu zaměstnanců, ať už vinou špatné dopravní situace ve městech, nebo nezanedbatelné dojezdové vzdálenosti, důležitým faktorem, souvisejícím se zaměstnáním. Díky možnosti práce z domova může zaměstnanec ušetřit až několik hodin drahocenného času, které lze efektivněji využít třeba k samotné práci, nebo jako investici do své rodiny či přátel.

2. Flexibilita a možnost skloubení pracovního a osobního života Home office je vhodným řešením, jak může zaměstnanec lépe zorganizovat a skloubit pracovní a osobní život. Zaměstnanec může během svého pracovního zápřahu mimoděk pohlídat řemeslníky, své děti (ač ne ty zcela nejmenší), případně v průběhu dne vyřešit neodkladné záležitosti, týkající se domácnosti.

3. Vyšší efektivita, výkon i inspirace Řada zaměstnanců se dokáže v klidném, dobře známém prostředí domova lépe soustředit, vyvinout vyšší pracovní úsilí a efektivitu a inspirovat se jinými podněty než v kanceláři. Zde jsou ovšem důležité také individuální předpoklady a zodpovědnost pracovníka. Práce z domova totiž na druhou stranu klade značné nároky na disciplínu, koncentraci, organizovanost, zodpovědnost a sebemotivaci člověka.

4. Rozvoj dobrých vztahů, důvěry a zodpovědnosti Zaměstnavatelé, kteří možnost práce z domova (alespoň příležitostně) nabízejí, mohou profitovat z vyšší efektivity a pracovního úsilí svých zaměstnanců. Umožněním práce z domova lze u zaměstnanců rozvíjet důvěru, případně vděčnost za poskytnutí tohoto benefitu, a motivovat je k většímu nasazení i zodpovědnosti. Pravidelně pracovat z domova však nemůže úplně každý a záleží na zkušenostech a odhadu nadřízených (nebo zaměstnavatele), aby dokázal rozlišit, zda jeho byznysu možnost „HO“ prospěje či nikoliv.

Více informací naleznete na OneSoftConnect - software pro práci z domova.

O softwaru OneSoft Connect

OneSoft Connect je flexibilní softwarová stavebnice pro spolupráci lidí a týmů a tvorbu podnikových evidencí a jednoduchých aplikací, jako je řízení vztahů se zákazníky (CRM), řízení zdrojů firmy (ERP), řízení lidských zdrojů, evidenci uchazečů, projektů, rizik atp. a pro řízení práce týmu na pracovních úkolech. Koncovým zákazníkům jsou dodávány hotové, již nastavené aplikace. Nemusí tedy nic sestavovat, pokud nechtějí. Výhodou „stavebnicovosti“ je možnost snadného přestavení nebo rozšíření a široké možnosti uplatnění.

Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 21.03.2020

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Související produktyvíce...