ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je PR (Public relations)
Public Relations (PR) je souhrnný pojem pro záměrné aktivity organizace vůči veřejnosti, které slouží zájmům organizace.

Public Relations, používá se zkratka PR je souhrnný pojem pro záměrné aktivity organizace vůči veřejnosti ( vůči stakeholders), které slouží zájmům organizace. Cílem PR je vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a soulad organizace s okolím. Dobré vztahy s veřejností mají přímý dopad na obchodní úspěch organizace.

Definice Public Relations od Institutu Public Relations z roku 1978: “PR činnost je záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a soulad mezi organizacemi a jejich veřejností”.

Public Relations zahrnují různé formy komunikace a komunikační kanály a zahrnují dva základní okruhy aktivit:

 • Vnitřní Public Relations jsou zaměřeny především vůči zaměstnancům, cílem je jejich motivace a harmonizace s kulturou, zájmy a strategickými cíli organizace
 • Vnější Public Relations jsou zaměřeny na udržování a zlepšování vztahů s klíčovými partnery, zájmovými skupinami a veřejností, zlepšování image organizace

Public Relations v praxi: Cílem PR je pozitivně ovlivňovat veřejné mínění, zlepšovat komunikaci s okolím a proto musí citlivě reagovat na vnější podněty - jedná se tedy v praxi o oboustrannou komunikaci organizace s okolím. Public Relations má úzký vztah k marketingu, reklamě a propagaci - využívá proto podobné nástroje a metody:

 • Mediální komunikace, PR články
 • Reklamu a reklamní kampaně
 • Tiskové konference
 • Mimomediální komunikace
 • Prezentace organizace
 • Sponzorství, donátorství
 • Komunikace na Internetu
 • Výstavy
 • Neformální setkání s novináři
 • Sociální výzkumy - viz různé Techniky sociálního výzkumu
 • Výzkumy spokojenosti a veřejného mínění

Odpovědnost za PR má ve větších organizacích specialista na vnější vztahy, v menších firmách jí má manažer odpovědný za marketing a obchod (viz CSO) nebo ředitel. Určitá míra odpovědnosti leží na všech pracovnících a manažerech a stoupá s úrovní odpovědnosti. Nejvyšší odpovědnost má top management a statutární orgány a to nejen aktivní komunikací, ale svými postoji a způsobem chování na veřejnosti. Zvláště u velkých a známých společností je chování top managementu (aféry či pozitivní aktivity) sledováno veřejností velmi pečlivě a má na pozitivní či negativní PR zásadní vliv. Organizace také najímají specializované firmy, které jim pomáhají zlepšit PR v definovaných oblastech.

Související pojmy a metody:

Související profese:

 • Specialista PR

Související oblasti řízení:

předchozí další
Další informace a zdroje (Mezinárodní)
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 20.05.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí