ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je PPP (Public Private Partnership)
Public Private Partnership znamená poskytování veřejných služeb v partnerské spolupráci veřejného sektoru a soukromé firmy.

PPP (Public Private Partnership) znamená poskytování veřejných služeb ve spolupráci veřejného a soukromého sektoru. Hlavní myšlenkou je využití zdrojů, znalostí a schopností soukromých firem při zajištění veřejných služeb, zejména veřejné infrastruktury.

Nejčastější forma PPP projektů

PPP v praxi: PPP znamená, že konkrétní veřejná služba je investována a provozována sdílenou účastí jak subjektu z veřejného sektoru, tak soukromé firmy, přičemž by mělo být dosaženo synergických efektů ve snížení nákladů, rizik. Aby se mohl konkrétní projekt považovat za PPP, je třeba splnit určité podmínky (tyto jsou platné v EU):

  • Soukromá firma provede komplexní financování investice a výstavbu a provozuje dílo po sjednanou dobu za sjednaných podmínek kvality a ceny. Návratnost investice mu pak zajistí výnosy z provozování, tedy buď platby od uživatelů nebo platby od veřejného partnera (subvence, platby za dostupnost).
  • Rizika výstavby a provozu jsou rozdělená mezi oba partnery podle toho, kdo umí konkrétní riziko lépe řídit
  • PPP projekt musí být dlouhodobý vztah (typicky 20 až 40 roků)

Typické příklady veřejných služeb zajištěných formou PPP:

  • Dopravní infrastruktura – např. dálnice, silnice, tunely, mosty
  • Zdravotnictví – např. nemocnice, nemocniční zařízení
  • Školství – např. školy, univerzity, koleje
  • Utility – např. energetika, plynárenství, vodárenství
  • Administrativní budovy a infrastruktura – např. úřady, věznice, soudy, ubytovny

Příkladem PPP projektu je výstavba dálnice soukromou firmou, přičemž ta má smluvně zajištěno její provozování pro sjednanou dobu, například 30 let.

Související pojmy a metody:

Související odvětví / sektor:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 01.04.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí