ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Postoj (Attitude)
Postoj (Attitude) patří mezi základní psychologické pojmy. Jde o hypotetický konstrukt reprezentující pozitivní nebo negativní přístup někoho k něčemu (resp. někomu jinému).

Postoj (anglicky Attitude) patří mezi základní pojmy v psychologii. Jde o hypotetický konstrukt reprezentující pozitivní nebo negativní přístup někoho k někomu nebo něčemu. Postoje patří mezi klíčové pojmy sociální psychologie.

Podle Paula F. Secorda a Carla W. Backmana jde o: „Určité pravidelnosti v pocitech a myšlenkách jednotlivce a v jeho predispozicích jednat vůči některým aspektům svého prostředí.“

Podle Alice H. Eagly a Shellyho Chaikena je postoj: „Psychologická tendence vyjádřená hodnocením určité entity s určitou mírou souhlasu či nesouhlasu.“

Postoje jsou důležitou součástí osobnosti. Podle ABC modelu (akronym z prvních písmen - viz dále) má postoj tyto složky:

  • A (Affect) - afektivní, emoční, resp. pocitovou (ovlivňující pocity)
  • B (Behavior) - behaviorální, související s chováním a ovlivňujícího (určité predispozice k chování)
  • C (Cognitive) - kognitivní, poznávací, ovlivňující hodnocení, resp. obsahující hodnotící složku

Milton J. Rosenberg a Carl I. Hovland navrhli následující tříkomponentový model postojů (1960):

Tříkomponentový model postojů (Rosenberg a Hovland)

Model ABCE přidává ještě složku E jako Evaluative, tedy jako je postiviní nebo negativní na určitý stimul

Jak se projevuje postoj v praxi?

Změna a ovlivňování postojů je důležitou součástí vedení a komunikování,  motivace a motivování a řízení lidských zdrojů organizace. Postoje mají velký význam v marketingu (postoje k produktu, postoje ke značce…).

Postoj je individuální a unikátní pro každého jedince. Je výsledkem životní zkušenosti, prožitků a znalostí.

Postoj ovlivňuje chování a rozhodování lidí ve všech situacích - směřuje rozhodování, akci nebo reakci člověka určitým směrem. Rozhoduje tedy o tom, zda konkrétní člověk na danou situaci zareaguje pozitivně nebo negativně. Rozhoduje také o tom, jak konkrétní jedinec reaguje na pochvalu, trest nebo jiný stimul. Postoj jedince je tedy jeden z důvodů, proč nemohou všechny motivační nebo například prodejní či marketingové metody fungovat na všechny lidi stejně. Vždy se najde někdo, jehož postoj k dané věci bude jiný, opačný než u ostatních a tedy jeho reakce bude zcela jiná.

Související pojmy a metody:

Související vědní disciplíny:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 28.12.2018

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí