ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Postoj (Attitude)
Postoj (Attitude) patří mezi základní psychologické pojmy. Jde o hypotetický konstrukt reprezentující pozitivní nebo negativní přístup někoho k něčemu (resp. někomu jinému).

Postoj (anglicky Attitude) patří mezi základní pojmy v psychologii. Jde o hypotetický konstrukt reprezentující pozitivní nebo negativní přístup někoho k někomu nebo něčemu. Postoje patří mezi klíčové pojmy sociální psychologie.

Podle Paula F. Secorda a Carla W. Backmana jde o: „Určité pravidelnosti v pocitech a myšlenkách jednotlivce a v jeho predispozicích jednat vůči některým aspektům svého prostředí.“

Podle Alice H. Eagly a Shellyho Chaikena je postoj: „Psychologická tendence vyjádřená hodnocením určité entity s určitou mírou souhlasu či nesouhlasu.“

Postoje jsou důležitou součástí osobnosti. Podle ABC modelu (akronym z prvních písmen - viz dále) má postoj tyto složky:

  • A (Affect) - afektivní, emoční, resp. pocitovou (ovlivňující pocity)
  • B (Behavior) - behaviorální, související s chováním a ovlivňujícího (určité predispozice k chování)
  • C (Cognitive) - kognitivní, poznávací, ovlivňující hodnocení, resp. obsahující hodnotící složku

Milton J. Rosenberg a Carl I. Hovland navrhli následující tříkomponentový model postojů (1960):

Tříkomponentový model postojů (Rosenberg a Hovland)

Model ABCE přidává ještě složku E jako Evaluative, tedy jako je postiviní nebo negativní na určitý stimul

Jak se projevuje postoj v praxi?

Změna a ovlivňování postojů je důležitou součástí vedení a komunikování,  motivace a motivování a řízení lidských zdrojů organizace. Postoje mají velký význam v marketingu (postoje k produktu, postoje ke značce…).

Postoj je individuální a unikátní pro každého jedince. Je výsledkem životní zkušenosti, prožitků a znalostí.

Postoj ovlivňuje chování a rozhodování lidí ve všech situacích - směřuje rozhodování, akci nebo reakci člověka určitým směrem. Rozhoduje tedy o tom, zda konkrétní člověk na danou situaci zareaguje pozitivně nebo negativně. Rozhoduje také o tom, jak konkrétní jedinec reaguje na pochvalu, trest nebo jiný stimul. Postoj jedince je tedy jeden z důvodů, proč nemohou všechny motivační nebo například prodejní či marketingové metody fungovat na všechny lidi stejně. Vždy se najde někdo, jehož postoj k dané věci bude jiný, opačný než u ostatních a tedy jeho reakce bude zcela jiná.

Související pojmy a metody:

Související vědní disciplíny:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 28.12.2018

Komentáře

play game před 9 měsíci

You have find the internate explorer and you are earn the more exited information for this website related find internet explorer windows 10 more thanks for this website and you have get the more information are this website.

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:
peter kewer před 9 měsíci

The inductive proximity sensor can be used to all kinds of sensor metallic targets only. The main components of the inductive proximity sensor are coil, oscillator, detector and the output circuit.
The coil generates the Nagano keiki Pressure sensor high frequency magnetic field in front of abs speed sensor the face. When the metallic target comes in this magnetic field it absorbs some of the energy. Hence the oscillator field is affected. This is detected by mazda 6 suction control valve . if the oscillation amplitude reaches a certain threshold value the output switches suction control valve .
The inductive proximity sensor works better with Speed Sensor ferromagnetic targets as they absorb more energy compare to non Ferromagnetic materials Pressure Sensor . Hence operating distance for sensor is more for Ferromagnetic targets.Suction Control Valve
NOX Sensor
Fuel pressure relief valve
Mass Air Flow Sensor

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:


Pro vstup do diskuze musíte být přihlášený

Přihlásit


Lidé, kteří to umí