ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Poptávka (v Ekonomii)
Poptávka (Demand) je pojem ekonomické teorie. Poptávka je množství statků nebo zdrojů na trhu, které je kupující (zákazník) ochoten pořídit za určitou cenu, v určitý čas a na určitém místě.

Poptávka (anglicky Demand) je pojem ekonomické teorie. Poptávka je množství statků nebo zdrojů na trhu, které je kupující (zákazník) ochoten pořídit za určitou cenu, v určitý čas a na určitém místě. Poptávka se na trhu střetává s nabídkou. Poptávka vzniká na trhu služeb, zboží, komodit, financí a také na trhu práce. Citlivost zákazníků na změnu ceny se nazývá jako elasticita poptávky.

Ekonomická teorie rozlišuje tyto typy poptávky:

  • Agregátní poptávka (Aggregate demand) – souhrn všech zamýšlených koupí v dané ekonomice. Je určena objemem výrobků a služeb, které kupující chtějí koupit a výší cen, které jsou ochotni za ně zaplatit
  • Individuální poptávka (Individual demand) – objem zamýšlených koupí a cen, které je jediný kupující ochoten zaplatit nebo objem produkce jediného výrobce a cen, které jsou kupující ochotni zaplatit
  • Tržní poptávka (Market demand) – objem zamýšlených koupí jednoho výrobku nebo služby a cen, jež jsou kupující ochotni zaplatit na trhu

Graficky popisuje poptávku křivka poptávky. Ta se zakresluje do grafu následovně:

Křivka poptávky

Na vodorovné ose je zachyceno poptávané množství produktu (statku, zdroje) (Q) a na svislé ose je zachycena jeho cena (P). Křivka poptávky (D) nemá náhodný tvar. Klesá směrem doprava dolů. Odpovídá zákonu klesající poptávky - s poklesem ceny poptávané množství roste. Levnější zboží je pro kupující lákavější a v rámci svého rozpočtového omezení ho mohou nakoupit větší množství. Dalším vysvětlením tvaru křivky poptávky je zákon klesajícího mezního užitku.

Na straně poptávky dochází mezi jednotlivými kupujícími ke konkurenci. Každý se snaží získat produkt pro sebe tím, že je ochoten zaplatit za produkt vyšší cenu než ostatní.

Co znamená poptávka v praxi?

Poptávka vzniká díky zákazníkům a v interakci s nabídkou formuje trh. Poptávka po produktech (výrobcích či službách) či zdrojích určuje velikost trhu, kde lze uplatnit nabídku firem či jednotlivců. Znalost poptávky po určitém statku na trhu je jednou ze základních informací, se kterými každý podnik musí pracovat. Na poptávku lze buď pouze pasivně reagovat nebo ji naopak aktivně vytvářet (viz marketingová obchodní koncepce, strategie modrého oceánu). Poptávka pro produktech, stejně jako nabídka ovlivňuje chování podniku na trhu ve všech směrech - ovlivňuje produktové portfolio, celý životní cyklus výrobků i služeb, rychlost inovací, způsob propagace, marketing a cenu. Tam kde není reálná poptávka, těžko může podnik něco nabízet.

Podniky zjišťují poptávku pomocí různých forem průzkumů trhu a osobní znalostí svých obchodníků. V poslední době se hodně uplatňuje využití sociálních sítí a ovlivňování poptávky pomocí těchto nových médií. Schopnost správně odhadnout současný a zejména budoucí stav poptávky na trhu musí být jedna ze základních schopností manažera obchodu (CSO).

Na druhou stranu každá organizace stojí na straně poptávky (tedy v roli zákazníka) vůči zdrojům, které pro své fungování potřebuje a které na trhu hledá. Ve znalostní ekonomice je klíčová poptávka po kvalitních lidských zdrojích. Ta je vytvářena potřebou organizace naplnit její strategii a pracovní místa, které potřebuje pro své fungování. Hledá tedy na trhu vhodné profese a profily lidí, které potřebuje ke svému fungování.

Stejným způsobem hledá finanční zdroje na finančních trzích, případně další zdroje a služby (např. telekomunikační, finanční, IT služby, k naplnění svého fungování.

Související pojmy a metody:

Související vědní disciplíny:

Související profese:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 26.11.2018

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí