ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Pojišťovna (Insurance Company)
Pojišťovna je jeden z typů finančních institucí, jejíž předmětem podnikání je pojištění ostatních subjektů (organizací, podniků, jiných subjektů či jednotlivců).

Pojišťovna je jeden z typů finančních institucí, jejíž předmětem podnikání je pojištění ostatních subjektů (organizací, podniků, jiných subjektů či jednotlivců). 

S každou oblastí podnikání (obecně lidské činnosti) je spojeno určité riziko. Podniky (lidé) se těmto rizikům brání tím, že přesouvají toto riziko na  pojišťovnu za úplatu, tzv. pojistné. Zisk pojišťovny je pak dán rozdílem mezi vybraným pojistným, vyplacenými náhradami škod a náklady na provoz.

Riziko podnikání se ale týká i  pojišťoven samotných. Proto  vznikly finanční instituce tzv. zajišťovny, které “zajišťují” pojištění pojišťoven. Existence zajištění je důležitá především v případech rozsáhlých pojistných událostí např. povodní, vln tsunami, atd., kdy výplaty náhrad škod by přesáhly možnosti pojišťoven.

Při provozování finančních služeb dochází k vzájemnému propojování pojišťoven a bank, především v oblasti typizovaných produktů. Činnost bank a pojišťoven se vzájemně prolíná. Proto na pojistném trhu vystupují vedle pojišťoven i banky.

Důvěryhodnost a stabilita pojišťovnictví je pro fungování ekonomiky jednou ze základních podmínek. Tuto důvěryhodnost a stabilitu nelze zajistit pouze tržními mechanismy, proto je činnost pojišťoven, zajišťoven a pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí regulována omezujícími a přikazujícími pravidly, především v podobě právních předpisů upravujících pojišťovací a zajišťovací činnost a pojistné zprostředkování. Dohled nad dodržováním těchto pravidel a vyvozování důsledků z jejich porušení je pak nazýván dohledem v pojišťovnictví a je vykonáván orgánem dozoru, jehož působnost je rozdělena do následujících činností:

  • Povolovací - udělování povolení k činnosti (koncese) pojišťovacím a zajišťovacím subjektům
  • Kontrolní činnost - kontrola dodržování právních předpisů, kontrola dodržování koncesí, kontrola rezerv, sledování solventnosti
  • Legislativní činnost - příprava návrhů právních předpisů
  • Ostatní činnosti - konzultační a poradenská činnost pojišťovnám

Související pojmy a metody:

Související odvětví / sektor:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 25.08.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená