ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Pojištění (Insurance)
Pojištění je druh finanční služby. Pomáhá rozložit výdaje na úhradu nějakého negativního jevu, jako je havárie, zcizení, ztráta a podobně, na delší časové období do pravidelných splátek.

Pojištění je druh finanční služby, kterou poskytují pojišťovny. Základním principem pojištění je rozložení výdajů na úhradu nějakého negativního jevu, jako je nehoda (havárie), katastrofa, zcizení, ztráta a podobně, na delší časové období do pravidelných splátek. Pojištění je tak určitou formou řízení rizik - tedy cílem je tlumit finanční dopad určitých negativních událostí a rozložit finanční nároky této negativní události do delšího časového období. Pojištění umožňuje chránit se před neočekávaným výdajem či ztrátou a předejít tak významným finančním potížím za rozumně dostupnou pravidelnou platbu pojištění.

Pojištěná osoba (pojištěný, pojistník, pojištěnec) musí vždy zvažovat velikost a míru rizika neočekávané události a výši pravidelných plateb pojištění, které za určené časové období zaplatí. Suma plateb by neměla být vyšší, než objem financí, které může dostat.

Pojišťovna na sebe za úplatu přebírá závazek a za úplatu poskytuje pojistnou ochranu - vyplácí pojištěnému pojistné plnění pokud dojde k pojistné události.

Smluvní vztah mezi pojišťovnou a pojištěným je sepsán v pojistné smlouvě.

Můžeme se potkat zhruba s těmito typy pojištění:

 • Pojištění osob

 • Životní pojištění
 • Cestovní pojištění
 • Úrazové pojištění
 • Nemocenské a sociální pojištění, zdravotní pojištění

 • Pojištění majetku (zejména pojištění budova a nemovitého majetku)

  • Živelní pojištění - kryje škody na majetku způsobené živelním rizikem (např. požár, povodeň, vichřice, blesk, výbuch)
  • Technická pojištění – kryje pojištění stavebních a montážních rizik
  • Pojištění přerušení provozu – kryje následné škody, které vznikly v důsledku přerušení provozu. (tzv. šomážní pojištění)
  • Pojištění proti odcizení či krádeži – kryje majetek nejen v případě jeho odcizení nebo poškození pachatelem
  • Dopravní pojištění (pojištění přepravy) – kryje riziko poškození, zničení, odcizení či ztráty věci během přepravy
  • Pojištění vozidel
  • Pojištění budov
  • Pojištění podnikání
 • Pojištění odpovědnosti

 • Pojištění profesní odpovědnosti
 • Pojištění odpovědnosti za škodu
 • Pojištění odpovědnosti při podnikání
 • Pojištění odpovědnosti zaměstnanců
 • Pojištění schopnosti splácet
 • Pojištění právní ochrany
 • Pojištění finančních ztrát
 • Pojištění pohledávek
 • Pojištění odpovědnosti za produkt

Víte, co jsou rizika? Test

Zobrazit detail
Test již absolvovalo 5170 uživatelů s průměrným výsledkem 75.47%. Vyzkoušejte si, jak na tom jste Vy.
Časový limit: 20 min.

Zvláštním druhem pojištění je zajištění. Je to de facto pojištění pojišťoven. Existence zajištění je důležitá především v případech rozsáhlých pojistných událostí např. povodní, vln tsunami, atd., kdy výplaty náhrad škod by přesáhly možnosti pojišťoven.

K čemu je pojištění v praxi?

Osoby, tedy jednotlivci, organizace a podniky využívají pojištění pro krytí případné ztrátu z negativní události. Pojištěný musí vždy zvažovat velikost a míru rizika neočekávané události a výši pravidelných plateb pojištění, které za určené časové období zaplatí a vzájemně tyto dvě věci vyvažovat. Pokud je riziko negativní události malé a výše pojištění velká, pak se nevyplatí.

Související pojmy a metody:

Související odvětví / sektor:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 30.08.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí