ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Pohotová likvidita (QR - Quick Ratio)
Pohotová likvidita (Quick Ratio) je vyjádřena poměrem oběžných aktiv bez zásob a krátkodobých závazků.

Pohotová likvidita (QR - Quick Ratio) je vyjádřena poměrem oběžných aktiv bez zásob a krátkodobých závazků.

Výpočet:

Pohotová likvidita = (Oběžná aktiva – Zásoby) / Krátkodobé závazky

Tento poměr zohledňuje strukturu oběžných aktiv z hlediska likvidity. Oběžná aktiva bez zásob se také označují jako pohotová oběžná  aktiva.

U podniků, jejichž předmětem podnikání je výhradně poskytování služeb se pohotová likvidita blíží hodnotě běžné likvidity. U výrobních podniků se oba poměry můžou výrazně lišit.

Uváděné optimum je mezi 1 až 1,5. Vyšší hodnota je příznivá z hlediska věřitelů, ale pro management podniku je to signál malé výnosnosti podnikání (příliš velká část oběžných aktiv je vázána ve formě pohotových prostředků, který přináší jen malý nebo žádný úrok). Proto je nutné stanovit optimální strukturu pohotových oběžných aktiv. Touto optimalizací se zabývají  oblasti řízení zásob, pohledávek a peněžních prostředků.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 22.08.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí