ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Pohledávky (Accounts Receivable)
Pohledávka je právo jedné osoby (věřitele) na plnění určitého závazku (dluhu) osobou druhou (dlužníkem). Mají úvěrový charakter a uvádějí se v aktivech rozvahy.

Pohledávky (anglicky Receivables nebo Accounts Receivable) označují právo jedné osoby (věřitele) na plnění určitého závazku (dluhu) osobou druhou (dlužníkem). Pohledávky mají úvěrový charakter a uvádějí se v aktivech rozvahy (v oběžném majetku). Lze je považovat za specifickou formu umisťování kapitálu. Vznikají z různých důvodů:

  • Z obchodních styků, tj. z dodávek výrobků a služeb, jako nesplněný příjem, pokud odběratel v souladu s dohodnutými podmínkami tyto produkty platí s časovým odstupem po jejich dodání
  • Z ostatních důvodů, vznikají jako nároky na dotace, odpočty daní, z půjček zaměstnancům, jako nároky na splácení kapitálu společníky či na úhradu ztrát společníky. Některé vznikají ze zákona nebo soudních rozhodnutí

Z hlediska finančního řízení jsou pohledávky tříděny podle:

  • Subjektů (platící, neplatící)
  • Místa dlužníka (tuzemské, zahraniční)
  • Času (krátkodobé - s dobou splatnosti do 1 roku, dlouhodobé - s dobou splatnosti nad 1 rok)
  • Rizikovosti atd.

Co znamenají pohledávky v praxi a jak s nimi pracovat?

Nulová výše pohledávek prakticky existovat nemůže, protože by nám zákazníci museli platit okamžitě. Je normální mít nějaké pohledávky ve lhůtě splatnosti. Podniky tedy obvykle člení pohledávky ve lhůtě splatnosti, po lhůtě splatnosti a nedobytné pohledávky. Činnosti v podniku směřující k optimálnímu usměrňování pohledávek lze souhrnně nazvat řízením pohledávek. A protože pohledávky váží v podniku finanční zdroje a plynou z nich další finanční důsledky, mluvíme často o finančním řízení. To je celé v rozsahu odpovědnosti finančního ředitele (CFO).

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 26.08.2020

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená