en | cs | sk

Podnikové procesy

80-247-1281-4

Procesní řízení a modelování

Publikace pro firemní manažery, studenty a IT manažery a vývojáře IS se komplexně zabývá podnikovými procesy a jejich funkcí v řízení podniku, zejména ve vztahu k informačnímu systému firmy.