ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Podnikání malé a střední firmy

.jpg

2. aktualizované a rozšířené vydání

Druhé, aktualizované a rozšířené vydání základní publikace o řízení malé a střední firmy je určeno majitelům a manažerům vznikajících i již zavedených firem a studentům vysokých škol. Nové vydání knihy je aktualizováno v souvislosti se změnami právních norem, které zasahují zejména oblast daní, pojištění, účetnictví, pracovních vztahů apod. Dále jsou v knize doplněny programy podpory malého a středního podnikání, výrazněji rozšířena je problematika společenské zodpovědnosti firem a také téma životního cyklu podniku, spojenectví malých a středních organizací a oblast high-tech technologií. Kniha se řízením malé a střední firmy věnuje komplexně: od ekonomiky a finančního řízení přes řízení lidských zdrojů, obchod a marketing, tvorbu cen, účetnictví a výkaznictví, až po daňové a další povinnosti. Autoři uvádějí praktické důsledky vstupu ČR do EU, vysvětlují, jak postupovat při zakládání nové firmy, k čemu je podnikatelský plán nebo jak využít podpůrné programy státu a EU. Vedoucími autorského kolektivu, který čítá přes dvacet odborníků, je vedoucí katedry a docentka katedry managementu Vysoké školy ekonomické v Praze.