ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Podnik (Business, Enterprise)
Podnik (Enterprise) je pojem, kterým se nazývá organizace založená a podnikající za účelem zisku.

Podnik (Enterprise) - tímto pojmem se nazývá organizace založená a podnikající za účelem zisku. Blízký význam má pojem firma, který označuje obchodní název podniku, obvykle ve formě obchodní společnosti, tj.  právně podloženou existencí (zapsání v rejstříku). Podnik je tedy obecnější výraz pro ekonomickou či obchodní organizaci, která spojuje lidi za účelem produkování výrobků či služeb. Může se tedy jednat také o rodinný podnik nebo o podnik studentů, který nemusí mít právní statut. Každý podnik musí být nějakým způsobem řízen.

Podnik je v ekonomii a právu definován jako soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. Podnikem se tedy rozumí určitý celek sloužící k podnikatelské činnosti v rámci jednoho podnikatelského subjektu.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 17.02.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí