ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Podílový fond (Mutual Fund)
Podílový fond (Mutual Fund) je typ fondu založený na kolektivním investování skupiny investorů. Obvykle investuje společné finanční prostředky do cenných papírů.

Podílový fond (anglicky Mutual Fund) je typ fondu založený na kolektivním investování skupiny investorů. Podílový fond pak prostřednictvím profesionálního správce fondu následně investuje společné finanční prostředky do cenných papírů, nejčastěji akcií a dluhopisů. Generované výnosy (zisky nebo ztráty jsou sdílené všemi investory. Existuje více typů podílových fondů podle investiční strategie, například:

  • Podílové fondy dluhopisové - investují, jak název napovídá do dluhopisů
  • Podílové fondy akciové - mají většinu svého majetku investováno do akcií. Typické je výrazné kolísání kurzu. Jsou to rizikové fondy vhodné pro nejdelší investiční horizont, mají nejvyšší zhodnocení
  • Podílové fondy smíšené - stojí mezi fondy dluhopisovými a akciovými. Mají střední až vysoké investiční riziko a doporučený dlouhodobý investiční horizont
  • Podílové fondy peněžního trhu - investují do krátkodobých, vysoce bezpečných dluhopisů
  • Fondy fondů
  • Garantované fondy -

Jak funguje podílový fond v praxi?

Každý investor dostane za svůj podíl ve fondu podílové listy a stává se z něj podílník fondu. Investorem do fondu mohou být jak právnické tak fyzické osoby. Firma může prostřednictvím podílových fondů investovat svůj volný kapitál.
Společný majetek podílového fondu obhospodařuje profesionální správce, většinou investiční společnost. Výhodou podílových fondů je relativně nízké riziko ztráty a také to, že umožňují investovat i malé objemy finančních prostředků, sdružit je s ostatními investory a nechat odřídit profesionálem.

Kde lze nakoupit podílové fondy?

Podílové listy v podílových fondech můžete koupit různými způsoby. Nejčastěji můžete pořídit u

  • V bance, která nákup zprostředkuje
  • Přímo u správce fondu
  • U obchodníka s cennými papíry
  • U investičního zprostředkovatele

Související pojmy a metody:

Související odvětví / sektor:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Další informace a zdroje (Mezinárodní)
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 22.10.2017

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí