ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Plýtvání (muda)
Pojem plýtvání se v podnikovém managementu používá především v souvislosti s metodami řízení kvality, jako jsou Lean či KAIZEN či konceptu 3E.

Pojem plýtvání se v podnikovém managementu používá především v souvislosti s metodami řízení kvality, jako jsou Lean či KAIZEN či konceptu 3E. V konceptech Lean a KAIZEN pojem plýtvání pochází z japonského slova muda a označuje všechny druhy plýtvání a ztrát, které způsobují snižování efektivnosti či hospodárnosti organizace. Za plýtvání či ztráty se považuje vše, co nepřidává hodnotu.

Muda v pojetí Lean production, tedy zaměřená především na podniky výrobního sektoru rozlišuje 7 druhů plýtvání.

 • Transport (Přemisťování) – zbytečné přemisťování materiálu a výrobků je plýtvání
 • Inventory (Inventory) – zbytečné skladování je plýtvání
 • Motion (Motion) – zbytečný pohyb pracovníků je plýtvání
 • Waiting (Čekání) – zbytečné prostoje a čekání je plýtvání
 • Over-production (Nadvýroba) - výroba nad rámec požadavků zákazníků je plýtvání
 • Over-processing (Nadbytečné zpracování) - zbytečná kvalita nebo zpracování, které již nepožaduje zákazník je plýtvání
 • Defects (Vady) - výroba defektních výrobků je plýtvání

Pozn: pro lepší zapamatování se používá akronym “TIM WOOD

Někdy se ještě uvádí další, osmý druh plýtvání, pak se celý koncept označuje jako 7+1 druhů plýtvání nebo 8 druhů plýtvání:

 • People, Creativity and Motivation, Skills  - (Lidé), nevyužitý potenciál pracovníků a jejich tvořivosti je plýtvání

Pro nevýrobní organizace (především v sektoru služeb) nebo pro nevýrobní, administrativní činnosti v podniku se používá sada přenesených pravidel plýtvání, někdy označované jako “nové druhy plýtvání”:

 • Lidský potenciál  nevyužitý potenciál pracovníků a jejich tvořivosti je plýtvání
 • Informační systém - nevhodné nebo nefungující informační systémy 
 • Nejasná strategie  -  zbytečné provádění činností , které nejsou v souladu se strategií je plýtvání
 • Tržní příležitosti  - nevyužití příležitosti je plýtvání
 • Administrativa  - zbytečná administrativa je plýtvání
 • Čas zákazníka - zbytečné zatěžování zákazníka je plýtvání

Také se používá pojem Trpěná ztráta, trpěné plýtvání tzv. “Hiragana MUDA” což označuje například legislativně povinné činnosti, které nelze sice eliminovat, ale organizace se snaží minimalizovat jejich negativní dopad na efektivitu a výkonnost organizace.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Další informace a zdroje (Mezinárodní)
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 13.04.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí