ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Plat (Salary)
Plat (Salary) je pojem pro odměnu poskytovanou zaměstnavatelem zaměstnanci za práci. Plat má podobu peněžitého plnění je zpravidla fixní a pravidelný a vyplácí na na základě zaměstnanecké smlouvy.

Plat (Salary) je pojem pro odměnu poskytovanou zaměstnavatelem zaměstnanci za práci. Plat má podobu peněžitého plnění je zpravidla fixní a pravidelný, a vyplácí na na základě zaměstnanecké smlouvy.

Plat v praxi: Plat je klíčová forma odměňování pracovníků v pracovním poměru. Plat je obvykle vyplácen pravidelně k pevnému termínu. V některých zemích je plat na rozdíl od mzdy vyplácen v delších intervalech, pravidelně, obvykle měsíčně. Plat je kompenzací za vykonanou práci (za dosažený pracovní výkon a chování).

Pro odměnu poskytovanou za práci se ještě používá výraz mzda (wage). V některých zemích je rozdíl mezi nimi striktně vymezený legislativou příslušné země či státu, v některých zemích rozdíl rozdíl mzdou a platem jasně vymezený není.

Související pojmy a metody:

Související profese:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Další informace a zdroje (Česká republika)
Plat v České republice

V České republice označuje pojem Plat peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým je stát, územní samosprávný celek, státní fond, příspěvková organizace, jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů, školská právnická osoba zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle školského zákona, nebo veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení, s výjimkou peněžitého plnění poskytovaného občanům cizích států s místem výkonu práce mimo území České republiky.

Organizace je povinna při stanovení a vyplácení platu respektovat několik zásad:

- Plat poskytnutý organizací za vykonanou práci musí být diferencován podle:
- Složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce
- Obtížnosti pracovních podmínek
- Pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků
- Za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty je organizace povinna poskytovat stejný plat
- Poskytovaný plat nesmí být nižší než {Minimální mzda | minimální mzda}
- Plat je splatný po vykonání práce, nejpozději v následujícím měsíci po měsíci, ve kterém pracovníkovi vzniklo na něj právo
- Plat určuje zaměstnavatel zaměstnanci podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, nařízení vlády vydaného k jeho provedení a případně v jejich mezích podle kolektivní smlouvy nebo vnitřního předpisu. Plat není možné určit jiným způsobem v jiném složení a jiné výši než stanoví zákoník práce a právní předpisy vydané k jeho provedení, nestanoví-li zvláštní zákon jinak.

Odměňování pracovníků upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Plat je klíčová forma odměňování pracovníků v pracovním poměru u organizací financovaných z veřejných zdrojů.

Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 17.05.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí