ManagementMania AppMania EduMania JobMania
en | cs | sk
 • Vše
 • Znalosti
 • Akce
 • Lidé
 • Zaměstnání
 • Společnosti
 • Produkty a služby
 • Skupiny
 • Knihy

Plánování (Planning)

Co je Plánování (Planning)
Plánování patří mezi klíčové manažerské funkce (funkce managementu) a proto se týká všech oborů a aspektů organizace: Ekonomika a finance, Informatika, Kvalita, Lidské zdroje, Logistika a doprava, Management organizace,Marketing, Služby, Výroba.

Plánování„Vrcholným úkolem podnikového řízení je určování konkrétních podnikových cílů, jejichž prostřednictvím má být dosažen konečný cíl, dlouhodobá maximalizace zisku, a formulace podnikové politiky, tj. ‚pochodové osy‘, kterou musí podnik dodržet, aby tyto cíle co nejhospodárněji dosáhl.“

Günther Wöhe 

Plánování patří mezi klíčové manažerské funkce (funkce managementu) a proto se týká všech oborů a aspektů organizace: Ekonomika a financeInformatika, Kvalita, Lidské zdrojeLogistika a doprava, Management organizace, MarketingSlužbyVýroba.

Podle časového horizontu, ve kterém se plánování odehrává se rozlišuje Strategické plánováníTaktické plánování a Operativní plánování (Operational planning). Dlouhodobým předvídáním dlouhodobého vývoje se zabývá prognózování.

Strategické plánování je klíčové pro dlouhodobé směřování organizace (podniku), pro marketing, pro rozhodování o investicích, pro rozvoj lidských zdrojů,  pro výzkum a vývoj.

Taktické a operativní plánování hraje klíčovou roli v těch oblastech organizace, kde dochází k silným tokům zdrojů, tedy zejména finančních zdrojů a materiálu ve výrobě (Nákup a prodej).

Dílčí plány musí být navzájem provázány.

Podstatou plánování je určení cílů nebo cílových hodnot a případně způsobů jejich dosahování. Při plánování jsou brány v úvahu všechny relevantní vnitřní i vnější faktory ovlivňující úspěšné dosažení cílů nebo cílových hodnot.

Základním plánem organizace je její globální strategie.

Metody plánování jsou:

Metody a ucelené systémy plánování v oblasti výrobylogistiky  a Plánování zdrojů jsou:

 • APS (Advanced Planning & Scheduling)
 • ERP (Enterprise Resource Planning)
 • MRP (Material Requirements Planning)
 • MRP II (Manufacturing Resource Planning)
 • JIT (Just in time)
 • KANBAN
 • DBR (Drum Buffer Rope)
 • SCM (Supply Chain Management)

Plánování financí zahrnuje:

Analytické techniky použitelné v plánování jsou:

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

Hodnocení:
Článek mohou hodnotit jen přihlášení uživatelé. přihlásit Zavřít
0
0
Poslední aktualizace: 27.05.2016

Vybrané blogové příspěvky :