ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Plánování (Planning)
Plánování patří mezi klíčové manažerské funkce (funkce managementu) a proto se týká všech oborů a aspektů organizace: Ekonomika a finance, Informatika, Kvalita, Lidské zdroje, Logistika a doprava, Management organizace,Marketing, Služby, Výroba.

Plánování„Vrcholným úkolem podnikového řízení je určování konkrétních podnikových cílů, jejichž prostřednictvím má být dosažen konečný cíl, dlouhodobá maximalizace zisku, a formulace podnikové politiky, tj. ‚pochodové osy‘, kterou musí podnik dodržet, aby tyto cíle co nejhospodárněji dosáhl.“

Günther Wöhe 

Plánování patří mezi klíčové manažerské funkce (funkce managementu) a proto se týká všech oborů a aspektů organizace: Ekonomika a financeInformatika, Kvalita, Lidské zdrojeLogistika a doprava, Management organizace, MarketingSlužbyVýroba.

Podle časového horizontu, ve kterém se plánování odehrává se rozlišuje Strategické plánováníTaktické plánování a Operativní plánování (Operational planning). Dlouhodobým předvídáním dlouhodobého vývoje se zabývá prognózování.

Strategické plánování je klíčové pro dlouhodobé směřování organizace (podniku), pro marketing, pro rozhodování o investicích, pro rozvoj lidských zdrojů,  pro výzkum a vývoj.

Taktické a operativní plánování hraje klíčovou roli v těch oblastech organizace, kde dochází k silným tokům zdrojů, tedy zejména finančních zdrojů a materiálu ve výrobě (Nákup a prodej).

Dílčí plány musí být navzájem provázány.

Podstatou plánování je určení cílů nebo cílových hodnot a případně způsobů jejich dosahování. Při plánování jsou brány v úvahu všechny relevantní vnitřní i vnější faktory ovlivňující úspěšné dosažení cílů nebo cílových hodnot.

Základním plánem organizace je její globální strategie.

Metody plánování jsou:

Metody a ucelené systémy plánování v oblasti výrobylogistiky  a Plánování zdrojů jsou:

  • APS (Advanced Planning & Scheduling)
  • ERP (Enterprise Resource Planning)
  • MRP (Material Requirements Planning)
  • MRP II (Manufacturing Resource Planning)
  • JIT (Just in time)
  • KANBAN
  • DBR (Drum Buffer Rope)
  • SCM (Supply Chain Management)

Plánování financí zahrnuje:

Analytické techniky použitelné v plánování jsou:

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 27.05.2016

Vybrané blogové příspěvky :

Komentáře

meave9786 meave před 28 dny

I am really like to read this amazing article here this is the most amazing you have to seen the online here fix connections to bluetooth audio devices and wireless displays in windows 10batter way for the users seen all device setting here and get the best work to follow the all tips easily thanks.

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:


Pro vstup do diskuze musíte být přihlášený

Přihlásit


Lidé, kteří to umí