ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Plán zajištění kontinuity provozu (Business Continuity Plan, BCP)
Plán zajištění kontinuity provozu je plán, který pomůže zajistit provoz firmy a jejího fungování v situacích, kdy je firma ohrožena nebo čelí nějaké katastrofě.

Plán zajištění kontinuity provozu (anglicky Business Continuity Plan, zkratka BCP) je plán, který pomůže zajistit provoz firmy a jejího fungování v situacích, kdy je firma ohrožena nebo čelí nějaké katastrofě. Jeho cílem je co nejrychlejší a nejhladší návrat do normálního stavu. Jeho klíčovou součástí je proces obnovy - tedy soupis všech aktivit a činností, které povedou k rychlé obnově normálního stavu

Co by měl správný plán zajištění kontinuity provozu obsahovat?

Obnovení chodu po nějaké mimořádné události musí být předem dobře naplánováno a má své zákonitosti. Business Continuity Plan ja širší než samotný plán obnovy a tak by měl zahrnovat také analýzu rizik a možných dopadů - jeho součástí může být totiž, kromě samotné obnovy, také sada preventivních opatření.

  • Analýza rizik a hrozeb
  • Analýza dopadů na business - Business Impact Analysis
  • Krizová opatření a organizační pokyny pro udržení chodu organizace v krizi
  • Plány a opatření na udržení kontinuity
  • Scénáře, plány a opatření na obnovy chodu (Disaster Recovery)
  • Techniky pro zajištění kvality (Quality Assurance), preventivní opatření jako jsou údržba, cvičení, audity
  • Kontaktní informace na členy managementu (zejména krizového)
  • Pokyny pro zaměstnance v případě krizové situace
  • Alokace lidí, nástrojů a dalších zdrojů

BCP často obsahuje různé scénáře obnovy chodu společnosti, v závislosti na rozsahu katastrofy nebo mimořádné situace, která firmu postihla.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 13.07.2018

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí