ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Plán údržby (Maintenance Plan)
Plán údržby je předem stanovená sada aktivit, které je zapotřebí vykonat na předmětu údržby.

Plán údržby (anglicky Maintenance plan) je předem stanovená sada aktivit, které je zapotřebí vykonat na předmětu údržby, například na nějakém předmětu údržby, tedy na zařízení, na budově, na stroji a podobně. Plán údržby je páteří plánované údržby, protože obsahuje konkrétní informace o tom, co a kdy a na čem se má provést. Aktivitami údržby jsou typicky prohlídky, opravy, měření, seřizování, výměny, čištění, mazání a podobně.

Plán údržby by měl být vytvořený tak, aby pomáhal firmě udržovat kontinuitu provozu (tedy dostupnost, bezporuchovost, spolehlivost, bezpečnost) a zároveň zbytečně nezvyšoval náklady na údržbu (pokud by měl příliš velkou intenzitu).

Jak plán údržby vypadá a jakou má podobu?

Plán údržby může mít podobu dokumentu, tabulky nebo naplánovaných úkolů v nějakém systému. Pokud je plán údržby jen v písemné podobě (dokument, tabulka), tak musí někdo jednotlivé naplánované kroky z něj vyčíst. Systémy a software na podporu údržby pomáhají v tom, že údržbáře na jednotlivé termíny spojené s aktivitami upozorňují a vytvářejí tak konkrétní plán práce. Sofistikovanější řešení mohou dokonce plán práce rozvrhovat na jednotlivé údržbářské čety a plánovat práci den po dni.

Pro většinu firem však plně dostačuje alespoň to, že systém předem upozorní na konkrétní termíny aktivit údržby. Jednoduchým plánem údržby, se kterým se setkal prakticky každý je plán údržby osobního auta, který říká jak často a kdy se má měnit motorový olej, olej v převodovce, pneumatiky, vzduchové filtry a podobně.

Co plán údržby tedy typicky obsahuje?

  • Popis aktivity údržby (technologický postup, co se musí udělat) a
  • Potřebné nástroje
  • Potřebná kvalifikace a počet pracovníků
  • Termíny nebo frekvence údržby (kdy se musí údržba provést, v jakém intervalu a za jakých podmínek)
  • Časové podmínky údržby (jaká je doba opravy, MTTR)
  • Další podmínky aktivit údržby - například odstávka dalších souvisejících zařízení
  • Typ aktivity údržby (preventivní, prediktivní, korektivní

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

Související software:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 04.05.2019

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená