ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Plán projektu (Project Plan)
Plán projektu je dokument, který definuje co je cílem projektu a jak se k němu dostat. Tedy jak má být realizace projektu organizována, vykonávána, monitorována a kontrolována.

Plán projektu (anglicky Project Plan) je dokument ve kterém je popsáno co je cílem či výstupem projektu a jak se k němu dostat. Obsahuje tedy jak je konkrétní projekt naplánován a jak má jeho realizace organizována, vykonávána, monitorována a kontrolována. Někdy se nazývá též jako projektový plán.

Jak plán projektu vypadá a co má obsahovat?

Existuje mnoho různých definicí, co je Plán projektu a co má obsahovat. Zde jsou uvedeny dvě nejrozšířenější definice dle standardů v projektovém řízení:

  • Dle PMBOK“Plán projektu je formální, schválený dokument, který se používá jako vodítko pro realizaci projektu a projektového řízení. Primárně se plán projektu používá na zdokumentování předpokladů a rozhodnutí, usnadnění komunikace mezi zúčastněnými stranami, a zdokumentování schváleného rozsahu, ceny a harmonogramu. Plán projektu může být pouze souhrnný nebo velmi podrobný. “
  • Dle PRINCE2: “Plán projektu je prohlášení o tom, jak a kdy má být dosaženo cílů projektu tím, že definuje hlavní produkty, milníky, činnosti a zdroje potřebné na realizaci projektu.”

Plán projektu by měl optimálně obsahovat 4 základní otázky důležité pro projekt a jeho řízení:

  • Proč? Z jakých důvodů se projekt realizuje? Jaký problém nebo nedostatek má projekt vyřešit? Proč je třeba vynaložit prostředky a úsilí na jeho realizaci?
  • Co?  Co je cílem a výstupem projektu? Jaké jsou hlavní produkty nebo výstupy projektu? 
  • Kdo? Kdo se na realizaci projektu bude podílet? A co bude povinností jednotlivých zúčastněných v rámci projektu? Jak budou účastníci projektu organizováni?
  • Kdy? Jaký je harmonogram projektu? Jaké jsou významné milníky v průběhu realizace projektu? Jaká je časová osa projektu a kdy nastanou zvláště významné body označované jako milníky, je kompletní?

Cíle projektu by měly odpovídat přístupu SMART, stejně jako cíle ve strategickém či jiném řízení. Plán projektu může obsahovat ještě mnoho dalších náležitostí, jako plán rizik (analýza rizik  včetně návrhů opatření) a definování formalit uplatňovaných v rámci projektu. Mezi ně patří schvalovací procedury, změnové požadavky, způsob zpracování projektové dokumentace, schvalování subdodávek, finanční plán projektu a další.

K čemu je v praxi třeba plán projektu?

Plán projektu jako formalizované vyjádření výše uvedeného je důležitý pro komunikaci mezi zadavatelem a realizátory projektu a jejich vzájemnou shodu na 4 základních otázkách a případně i dalších formálních náležitostech. Fakticky může být plán projektu jeden dokument nebo se může skládat z různých dílčích dokumentů (například harmonogram může být separátně vytvořen formou Ganttova diagramu). Rozsah a formálnost projektu se v praxi odvíjí od předmětu a složitosti projektu samotného, zdali se odehrává pouze za účasti vlastních pracovníků, nebo zdali je v projektu nutný externí dodavatel (formou outsourcingu), jakým způsobem je projekt financován a podobně. Klíčové je odsouhlasení a soulad obou zúčastněných na tom, proč projekt existuje, co je jeho cílem, kdo se na projektu podílí a kdy má být projekt hotový. 

Podobný dokument vztažený tzv. programu. Pak se může nazývat plán programu. Obsahově je ale prakticky totožný s plánem projektu.

Úvod do projektového řízení Test

Zobrazit detail
Test již absolvovalo 12269 uživatelů s průměrným výsledkem 70.33%. Vyzkoušejte si, jak na tom jste Vy.
Časový limit: 20 min.

Související pojmy a metody:

Související profese:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Další informace a zdroje (Mezinárodní)
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 28.04.2019

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí