ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Plán osobního rozvoje zaměstnance (Personal Development Plan)
Plán osobního rozvoje (někdy též Plán osobního rozvoje zaměstnance) je pojem používaný v řízení lidských zdrojů. Jde o dokument nebo seznam různých činností směřujících ke zvýšení kompetencí pracovníka.

Plán osobního rozvoje (někdy též Plán osobního rozvoje zaměstnance) je pojem používaný v řízení lidských zdrojů. Jde o dokument nebo seznam různých činností směřujících ke zvýšení kompetencí pracovníka. Plán osobního rozvoje může obsahovat formální vzdělávání, samostatné vzdělávání, distanční vzdělávání, práci na projektech, účast na stážích, pracovní aktivity člověka vedoucí ke zvýšení jeho kvalifikace a přínosu pro organizaci a další činnosti směřují k rozšíření znalostí a zejména k rozvoji dovedností.
Cílem plánu osobního rozvoje zaměstnance je definovat činnosti, které zajistí rozšíření znalostí a dovedností potřebných k odstranění deficitu kvalifikací, zajištění zvýšení výkonu zaměstnance s kritériem pohybu v rámci jeho kariéry. Cílem je rovněž řízená výchova v rámci plánu nástupnictví zejména vedení zaměstnance k získání potřebných kompetencí a přípravě na vyšší odpovědnost.

Kroky při formulování plánu osobního rozvoje:

  • Identifikace potřeb rozvoje zaměstnance
  • Stanovení cílů, které mají být
  • Stanovení náplně a formy (metod) rozvoje zaměstnance
  • Časový plán činností
  • Hodnocení

Využití osobního plánu rozvoje v praxi: Všechny organizace, které si uvědomují hodnotu a význam lidí (lidského kapitálu) pro svoje fungování dbají na jejich rozvoj. Ten musí být přirozeně řízen a plánován v souladu s celkovou strategií organizace. Vyjádření tohoto souladu a využití individuálních osobnostních vlastností a osobní kvalifikace každého člověka v organizaci je pak vyjádřeno pomocí osobního plánu rozvoje.

Související pojmy a metody:

Související odvětví / sektor:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 11.04.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí