ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Co je PESTLE analýza
PESTLE analýza je analytická technika sloužící ke strategické analýze okolního prostředí organizace. PESTLE je akronym počátečních písmen různých typů vnějších faktorů: politické, ekonomické, sociální, technologické, legislativní, ekologické.

PESTLE analýza je analytická technika sloužící ke strategické analýze okolního prostředí organizace. PESTLE (někdy PESTEL) je akronym a jednotlivá písmena znamenají různé typy vnějších faktorů:

 • PPolitical - politické – existující a potenciální působení politických vlivů
 • EEconomical - ekonomické – působení a vliv místní, národní a světové ekonomiky
 • SSocial - sociální – průmět sociálních změn dovnitř organizace, součástí jsou i kulturní vlivy (lokální, národní, regionální, světové)
 • TTechnological - technologické – dopady stávajících, nových a vyspělých technologií
 • LLegal - legislativní – vlivy národní, evropské a mezinárodní legislativy
 • EEcological - ekologické (environmentální) – místní, národní a světová problematika životního prostředí a otázky jejího řešení

Podstatou PESTLE analýzy je identifikovat pro každou skupinu faktorů ty nejvýznamnější jevy, události, rizika a vlivy, které ovlivňují nebo budou ovlivňovat organizaci. Metoda PESTLE je součástí metod používaných v oblasti analýzy dopadů. Někdy bývá použita jako vstup analýzy vnějšího prostředí do SWOT analýzy.

Někdy se používá také podobná zjednodušená varianta nazývaná PEST analýza:

 • Ppolitické – existující a potenciální působení politických vlivů
 • Eekonomické – působení a vliv místní, národní a světové ekonomiky
 • Ssociální – průmět sociálních změn dovnitř organizace
 • Ttechnologické – dopady nových a vyspělých technologií

Někdy se používá název/zkratka STEEPLED analýza, kdy jsou faktory identické jako u PESTLE, ale jsou přidány etické (Ethics) a demografické (Demographic) faktory.

Alternativně se používá také název STEER analýza, kdy jsou v podstatě identické faktory uspořádány takto:

 • S - socio-cultural - socio-kulturní faktory
 • T - technological - technologické faktory
 • E - economic - ekonomické faktory
 • E - ecological - ekologické faktory
 • R - regulatory - regulující faktory (legislativa jako regulace)

Jsou známy i další varianty jsou známy pod názvy jako SLEPT nebo STEP.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 30.07.2015

KomentářePro vstup do diskuze musíte být přihlášený

Přihlásit


Související produktyvíce...
Lidé, kteří to umí