ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je PESTLE analýza
PESTLE analýza je analytická technika sloužící ke strategické analýze okolního prostředí organizace. PESTLE je akronym počátečních písmen různých typů vnějších faktorů: politické, ekonomické, sociální, technologické, legislativní, ekologické.

PESTLE analýza je analytická technika sloužící ke strategické analýze okolního prostředí organizace. PESTLE (někdy PESTEL) je akronym a jednotlivá písmena znamenají různé typy vnějších faktorů:

 • PPolitical - politické – existující a potenciální působení politických vlivů
 • EEconomical - ekonomické – působení a vliv místní, národní a světové ekonomiky
 • SSocial - sociální – průmět sociálních změn dovnitř organizace, součástí jsou i kulturní vlivy (lokální, národní, regionální, světové)
 • TTechnological - technologické – dopady stávajících, nových a vyspělých technologií
 • LLegal - legislativní – vlivy národní, evropské a mezinárodní legislativy
 • EEcological - ekologické (environmentální) – místní, národní a světová problematika životního prostředí a otázky jejího řešení

Podstatou PESTLE analýzy je identifikovat pro každou skupinu faktorů ty nejvýznamnější jevy, události, rizika a vlivy, které ovlivňují nebo budou ovlivňovat organizaci. Metoda PESTLE je součástí metod používaných v oblasti analýzy dopadů. Někdy bývá použita jako vstup analýzy vnějšího prostředí do SWOT analýzy.

Někdy se používá také podobná zjednodušená varianta nazývaná PEST analýza:

 • Ppolitické – existující a potenciální působení politických vlivů
 • Eekonomické – působení a vliv místní, národní a světové ekonomiky
 • Ssociální – průmět sociálních změn dovnitř organizace
 • Ttechnologické – dopady nových a vyspělých technologií

Někdy se používá název/zkratka STEEPLED analýza, kdy jsou faktory identické jako u PESTLE, ale jsou přidány etické (Ethics) a demografické (Demographic) faktory.

Alternativně se používá také název STEER analýza, kdy jsou v podstatě identické faktory uspořádány takto:

 • S - socio-cultural - socio-kulturní faktory
 • T - technological - technologické faktory
 • E - economic - ekonomické faktory
 • E - ecological - ekologické faktory
 • R - regulatory - regulující faktory (legislativa jako regulace)

Jsou známy i další varianty jsou známy pod názvy jako SLEPT nebo STEP.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 30.07.2015

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí