ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Personalistika a řízení lidských zdrojů (Human Resources Management)
Personalistika a lidské zdroje, někdy též human resource management je oblast procesů v organizaci, která se zabývá řízením a rozvojem lidských zdrojů. Zahrnuje celou řadu postupů a různých metod řízení pro řízení lidských zdrojů a pro práci s lidmi v organizaci - od získávání pracovníků, uzavření pracovní smlouvy až po vyplácení mezd. V praxi se používají také další pojmy, jako je personální řízení nebo řízení a rozvoj lidských zdrojů.

Human Resource Management„Rozhodování o lidech je tím nejdůležitějším. Každý si myslí, že společnost má lepší lidi, ale to jsou plané řeči. Jediná věc, kterou můžete udělat, je umístit lidi na to správné místo – a pak vám odvedou pořádnou práci.“

Alfred Pritchard Sloan

Personalistika a řízení lidských zdrojů, někdy též human capital management či personální management je oblast procesů v organizaci, která se zabývá řízením a rozvojem lidských zdrojů. Zahrnuje komplexní personální práci, tedy celou řadu postupů a různých metod řízení pro řízení lidských zdrojů - pro práci s lidmi v organizaci. Od získávání pracovníků, uzavření pracovní smlouvy, osobní rozvoj až po vyplácení mezd. V praxi se používají různé pojmy, jako je personální administrativa, personální řízení, řízení lidských zdrojů nebo řízení lidského kapitálu. Z praktického hlediska mezi nimi není zásadní rozdíl, jedná se spíše o teoretické koncepce personální práce a jejího místa v organizaci - od prosté správy pracovníků až po aktivní práci s lidským kapitálem.

Řízení lidských zdrojů se neomezuje pouze na  personálního ředitele a další zaměstnance personálního útvaru, ale týká se prakticky všech manažerů v organizaci. Personalistika má úzkou návaznost na management organizace.

Řízení lidských zdrojů musí vytvářet podmínky pro zvyšování intelektuálního kapitálu organizace, vytváření vhodné organizační kultury a pozitivního klimatu v organizaci. Je vhodné, aby organizace měla zpracovanou strategii rozvoje lidských zdrojů.

Řízení lidských zdrojů má širší vědní základ zejména v psychologii, sociální psychologie, sociologie a pedagogice.

V dnešní době se neobejdeme bez software (Personální software, HR software), který pomáhá udržovat a sdílet zásadní informace o lidech. Usnadňuje jejich získávání, hodnocení, odměňování, vzdělávání a řízení.

Základy personalistiky Test

Zobrazit detail
Test již absolvovalo 16511 uživatelů s průměrným výsledkem 54.29%. Vyzkoušejte si, jak na tom jste Vy.
Časový limit: bez časového omezení

Běžná provozní práce personalistů zahrnuje tři základní okruhy, kterými jsou personální administrativa, platy a mzdy a personalistika - řízení lidských zdrojů:

Personální administrativa a evidence zaměstnanců

 • Spis, tj. Personálie
 • Povinnosti vůči státu
 • Provozní informace pro potřeby organizace
 • Osobní plán rozvoje zaměstnance
 • Pracovní smlouva / Pracovně - právní vztahy

Platy a mzdy

Personalistika - řízení lidských zdrojů

Získávání pracovníků (Recruitment)

Organizační struktura a její prvky

Systematizace a popis pracovních míst

Vzdělávání pracovníků a rozvoj kvalifikace

Řízení zaměstnanců

Sociální programy a benefity

Personální plánování (Strategie lidských zdrojů)

 • Plánování osobního rozvoje pracovníků (rozvoj lidských zdrojů)
 • Plánování kariéry pracovníků
 • Plánování vzdělávání pracovníků
 • Plánování penzionování a propouštění pracovníků

 • Řízení pracovní doby, pracovního režimu a docházky pracovníků
 • Péče o pracovníky a pracovní benefity
 • Bezpečnost práce a ochrana zdraví
 • Propouštění (Dismissal) a penzionování pracovníků (outplacement)

Základní metody aplikované v řízení lidských zdrojů:

 • Metody plánování, analýzy a prognózování systematizace míst a práce
 • Metody hodnocení
 • Metody vzdělávání
 • Metody plánování nákladů
 • Metody řízení lidských zdrojů
 • Metody náboru
 • Metody vedení lidí

Základní techniky aplikované v řízení a vedení lidí:

Metody a analytické techniky použitelné v řízení lidských zdrojů jsou:

Související pojmy a metody:

Související vědní disciplíny:

Související profese:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 22.08.2016

Vybrané blogové příspěvky :

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí