Komentáře uživatele David Melichar

datum článek komentář
15.06.2017 Balanced Scorecard (BSC) A LEGO je dost úspěšná firma, to je skvělý příklad. Navíc je třeba si uvědomit, že BSC není jen o strategickém řízení, je to o nastavení KPIs, které se kromě strategie ale také projevují v každode...
08.12.2016 VSM (Value Stream Mapping) Mapování toku hodnot To vyplývá z principu a filosofie kvality v Lean nebo TQM. Tam jsou nekvalitou všechna místa, ve kterých dochází například k plýtvání (= ztráty = nekvalita). Takže i odhalení úzkého či neefektivníh...
08.12.2016 Kreativita (Creativity) Díky za příspěvky. Kreativita se v člověku určitě dá trochu stimulovat ale někdo ji prostě v sobě má přirozeně a někdo je zavřený ve své krabici myšlení a není ji schopen opustit. Na to připravujem...
07.04.2016 Produkční proces (Production Process) Dobrý postřeh, díky za něj. Souhlasím. Uvedené schéma vychází z tradičního přístupu "půda, práce, kapitál". Kromě infrastruktury a technologií lze určitě ještě doplnit třeba i utilitní zdroje, jako...
20.01.2015 Kouč Díky za názor a příspěvek do diskuse. Ona hranice mezi koučingem a mentoringem je velmi tenká - stejně jako rozdíl mezi koučem a mentorem. Je to hodně o intenzitě, časovém horizontu a odbornosti. M...
14.10.2014 Údržba (Maintenance) Díky za kvalitní komentář, doplníme. Prediktivní údržba v průmyslu bude určitě nabývat důležitosti s rostoucím užitím internetu věcí.
26.07.2013 SWOT Analysis What is your experience with SWOT analysis?
05.01.2013 Čistý pracovní kapitál (Net Working Capital) Určitě budou. Texty v encyklopedii jsou jen základní informace a jsou kompromisem stručnosti, jednotnosti a rozumného výkladu pojmů. Některé praktické návody budou ale jen v placeném obsahu, někter...
02.05.2012 Balanced Scorecard (BSC) Odumřou projekty, které mají za cíl jen zavedení Balanced Scorecard. Je třeba chtít řídit pomocí vyvážených cílů nejen chtít zavést metodiku. Je to jako s jakoukoliv jinou metodikou. Pokud není pot...