ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Peněžní tok (Cash flow)
Cash flow (CF), česky peněžní tok, je rozdíl mezi peněžními příjmy a peněžními výdaji za sledované období, ve výkazu CF jsou uvedeny tedy skutečné hotovostní toky.

Peněžní tok (anglicky Cash flow, zkratka CF, běžně se používá anglický termín cash flow) je rozdíl mezi peněžními příjmy a peněžními výdaji za sledované období, ve výkazu cash flow jsou uvedeny tedy skutečné hotovostní toky. Vychází z časového nesouladu mezi hospodářskými operacemi a jejich finančního zachycení.

Co znamená cash flow v praxi?

Cahs flow skutečný peněžní tok - tedy příjmy a výdaje. Vykazuje se v přehledu skutečných o peněžních tocích jako součást účetní závěrky. Je důležitý pro řízení likvidity.

Cash flow můžeme rozlišit dle základních činností:

  • Cash flow z provozní činnosti
  • Cash flow z investiční činnosti
  • Cash flow z finanční činnosti

Stanovení cash flow:

  • Přímá metoda
  • Nepřímá metoda

Pojem cash flow lze vnímat jako:

  • Volnou zásobu peněz, která je k podniku dispozici (statické pojetí)
  • Budoucí odnímatelný výnos, který může investor získat při investici do podniku (dynamické pojetí)

Související pojmy a metody:

Související profese:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 17.02.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí