en | cs | sk
  • Vše
  • Znalosti
  • Akce
  • Lidé
  • Zaměstnání
  • Společnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

Pedagogika

Co je Pedagogika
Pedagogika je vědní disciplína, který se zabývá podstatou, zákonitostmi a strukturou výchovy, učení a vzdělávání jako cílené a soustavné činnosti formující osobnost a znalosti člověka.

„Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako těstem není mouka, voda, sůl a kvasnice dohromady naházené.“

Tomáš Garrigue Masaryk

Pedagogika je vědní disciplína, který se zabývá podstatou, zákonitostmi a strukturou výchovy, učení a vzdělávání jako cílené a soustavné činnosti formující osobnost a znalosti člověka. Patří mezi sociální a humanitní vědy a prosazují se v ní prvky ostatních vědních oborů, jako je psychologie či sociologie.

V současné době neexistuje jednotné pojetí pedagogiky, ani shoda v hlavním účelu pedagogiky. Jako vědní disciplína má různá pojetí různých autorů, vývojových a teoretických směrů i podle kulturní orientace charakteristické pro každý stát či území. Pedagogika se zabývá vším, co vytváří nějaké vzdělávací prostředí, procesy, jež se v těchto prostředích realizují, a výsledky a efekty těchto procesů. Pedagogika odhaluje zákonitosti výchovy a vzdělávání a zabývá se výchovou v jednotlivých věkových obdobích, v různými způsoby a formami výchovy a vzdělávání.

Pedagogika poskytuje množství podnětů pro vzdělávací aktivity všem výchovným a vzdělávacím pracovníkům a její teoretické závěry jsou aplikovány v oblastech školství, ekonomického rozhodování a také samozřejmě v mimoškolním a podnikovém vzdělávání. Pro organizace a podniky je význam pedagogiky nejen v kvalitní přípravě absolventů školství, ale prvky pedagogiky jako vědní disciplíny jsou využívány běžně v profesní přípravě a rozvoji kvalifikace a kompetencí lidí v organizacích.

Související pojmy a metody:

Související vědní disciplíny:

Související profese:

Související odvětví / sektor:

Související oblasti řízení:

Hodnocení:
Článek mohou hodnotit jen přihlášení uživatelé. přihlásit Zavřít
0
0
Poslední aktualizace: 25.03.2016
cs | en | sk

Vybrané příspěvky k tématu :