ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Pasiva (Liabilities & Equity)
Pasiva (Liability), obvykle se nepoužívá zkratka, je pojem, který označuje v širším smyslu veškerý kapitál podniku (vlastní a cizí zdroje), v užším pojetí (např. anglosaských) je pojem používán pouze pro cizí zdroje, ze kterého je financován jeho majetek (aktiva).

Pasiva, je pojem, který označuje v širším smyslu veškerý kapitál podniku (vlastní a cizí zdroje), v užším pojetí (např. anglosaských zemích) je pojem používán pouze pro cizí zdroje (liability, liabilities) , ze kterého je financován jeho majetek (aktiva).

Podle vlastníka kapitálu, který byl do podniku vložen, členíme pasiva na:

  • Vlastní kapitál – vlastní jmění (equity)
  • Cizí zdroje - (liabilities, liability)
  • Ostatní pasiva - přechodná pasiva - výdaje a výnosy příštích období

Toto členění kapitálových zdrojů platí jak při založení podniku, tak při zvětšování majetku i při financování jeho běžných potřeb.

Celková velikost podnikového kapitálu závisí především na:

  • Velikosti podniku – čím větší podnik, tím větší kapitál vyžaduje
  • Stupni technické vyspělosti podniku – čím vyšší technická vyspělost, tím vyšší kapitál
  • Rychlosti obratu kapitálu – čím rychlejší obrat, tím nižší kapitál
  • Organizaci odbytu (podnik s vlastní prodejní sítí vyžaduje vyšší kapitál než podnik obchodující přes třetí stranu)

Využití pojmu Pasiva v praxi: Pasiva tvoří pravou stranu bilanční rovnice. Tato bilance podniku se nazývá rozvaha.

Související pojmy a metody:

Související profese:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 08.04.2016

Komentáře

peter kewer před 10 měsíci

The inductive proximity sensor can be used to all kinds of sensor metallic targets only. The main components of the inductive proximity sensor are coil, oscillator, detector and the output circuit.
The coil generates the Nagano keiki Pressure sensor high frequency magnetic field in front of abs speed sensor the face. When the metallic target comes in this magnetic field it absorbs some of the energy. Hence the oscillator field is affected. This is detected by mazda 6 suction control valve . if the oscillation amplitude reaches a certain threshold value the output switches suction control valve .
The inductive proximity sensor works better with Speed Sensor ferromagnetic targets as they absorb more energy compare to non Ferromagnetic materials Pressure Sensor . Hence operating distance for sensor is more for Ferromagnetic targets.Suction Control Valve
NOX Sensor
Fuel pressure relief valve
Mass Air Flow Sensor

Pomohlo Vám to?
Hodnocení:


Pro vstup do diskuze musíte být přihlášený

Přihlásit


Lidé, kteří to umí