ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Pasiva (Liabilities & Equity)
Pasiva (Liability), obvykle se nepoužívá zkratka, je pojem, který označuje v širším smyslu veškerý kapitál podniku (vlastní a cizí zdroje), v užším pojetí (např. anglosaských) je pojem používán pouze pro cizí zdroje, ze kterého je financován jeho majetek (aktiva).

Pasiva, je pojem, který označuje v širším smyslu veškerý kapitál podniku (vlastní a cizí zdroje), v užším pojetí (např. anglosaských zemích) je pojem používán pouze pro cizí zdroje (liability, liabilities) , ze kterého je financován jeho majetek (aktiva).

Podle vlastníka kapitálu, který byl do podniku vložen, členíme pasiva na:

  • Vlastní kapitál – vlastní jmění (equity)
  • Cizí zdroje - (liabilities, liability)
  • Ostatní pasiva - přechodná pasiva - výdaje a výnosy příštích období

Toto členění kapitálových zdrojů platí jak při založení podniku, tak při zvětšování majetku i při financování jeho běžných potřeb.

Celková velikost podnikového kapitálu závisí především na:

  • Velikosti podniku – čím větší podnik, tím větší kapitál vyžaduje
  • Stupni technické vyspělosti podniku – čím vyšší technická vyspělost, tím vyšší kapitál
  • Rychlosti obratu kapitálu – čím rychlejší obrat, tím nižší kapitál
  • Organizaci odbytu (podnik s vlastní prodejní sítí vyžaduje vyšší kapitál než podnik obchodující přes třetí stranu)

Využití pojmu Pasiva v praxi: Pasiva tvoří pravou stranu bilanční rovnice. Tato bilance podniku se nazývá rozvaha.

Související pojmy a metody:

Související profese:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 08.04.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí