ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


P3M3 ® (The Portfolio, Programme, and Project Management Maturity Model)

Logo P3M3 P3M3 ® (The Portfolio, Programme, and Project Management Maturity Model) – je standard vlastněný a vydávaný Cabinet Office (ex OGC). Jde o rámec pro hodnocení zralosti a výkonnosti aktiv organizace, který obsahuje tři modely umožňující na sobě nezávislé hodnocení:

P3M3 Structure Model

Zdroj: http://www.p3m3-officialsite.com

Využití metodiky P3M3 v praxi: Cílem P3M3 je pomoci organizacím zhodnotit jejich zralost a výkonnost a zavést plány na zlepšení. P3M3 je rozšířenou verzí metodiky Project Management Maturity Model, která byla založena na rámci hodnocení zralosti Capability Maturity Model (CMM). Podobně jako v CMM je zralost hodnocena pomocí pěti úrovní.

  • Úroveň 1 - awareness of process - uvědomění si procesů
  • Úroveň 2 - repeatable process - opakovatelné procesy
  • Úroveň 3 - defined process - definované procesy
  • Úroveň 4 - managed process - řízené procesy
  • Úroveň 5 - optimized process - optimalizované procesy

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

Poznámka: P3M3® je registrovaná ochranná známka Cabinet Office.