ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Outsourcing
Outsourcing znamená vyčlenění původně interně zajišťovaných služeb, procesů a činností mimo organizaci.

Outsourcing lze volně přeložit jako vyčleňování nebo externí zajištění. V praxi jde o vyčlenění služeb, procesů nebo zdrojů (zejména ICT či infrastruktury) a činností mimo organizaci formou dlohodobého smluvního vztahu. Někdy se tímto pojmem označuje samotný proces vyčlenění, někdy se pojem používá pro označení formy zajištění služeb, procesů a činností. Vyčleněné služby, procesy a činnosti jsou zajišťovány externím dodavatelem (poskytovatelem). Přestože se outsourcing může týkat dílčích procesů nebo zdrojů, je obvykle využíván pro nějakou ucelenější, širší oblast. Outsourcovaná služba, proces nebo činnost je řízena na základě SLA (Service Level Agreement - dohoda o úrovni poskytovaných služeb). Proto je v praxi nejvíce pojem outsourcing spojován se službou.

Outsourcing má více podob a přívlastků:

 • Business Process Outsourcing (BPO) byl pojem, který se používal pro vyčlenění celých procesů nebo procesních bloků, zejména podpůrných. Smlouva s externím dodavatelem je však zpravidla formou služby, proto se v praxi používá pouze zjednodušený výraz outsourcing.
 • Outsourcing v ICT má různou podobu od ASP, SaaS až po Cloud Computing. Více v článku, který je věnovaný řízení služeb v ICT.

Kdy a kde se v praxi používá outsourcing?

K externímu zajištění mohou vést různé důvody, které se mohou různě kombinovat, například:

 • Nižší náklady, kterých dokáže dosáhnout a garantovat jen poskytovatel služby
 • Přenesení rizik na poskytovatele
 • Vyšší kvalita nabízených služeb ze strany poskytovatele
 • Nedostatek vlastních lidských zdrojů
 • Nedostatek investičních prostředků v danou chvíli
 • Lepší územní pokrytí poskytovatele
 • Malé zkušenosti v novém regionu
 • Větší zkušenosti dodavatele s konkrétní oblastí nebo technologií
 • Krátký časový horizont využití konkrétní technologie nebo znalosti a je tedy lepší volit na omezenou dobu poskytovatele
 • Potřeba specializované technologie, na kterou nemá organizace zkušené lidské zdroje nebo kterou nedokáže plně kapacitně vytížit
 • A další

Opakem je insourcing. Volba výhodnosti externího nebo interního zajištění služeb je součástí řízení služeb, je možné použít různé techniky rozhodování

Formou outsourcingu lze zajistit cokoliv, co je výhodné pro organizaci, co lze smluvně podchytit a kde lze určit KPI, na základě kterých probíhá hodnocení práce poskytovatele. Outsourcing vede ke specializaci poskytovatelů služeb. Příklady oborů, kde se outsourcing v praxi využívá jsou:

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Další informace a zdroje (Mezinárodní)
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 15.02.2018

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí