ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Outdoor training
Outdoor trénink (Outdoor training) je jedna z metod vzdělávání mimo pracoviště. Jedná se o vzdělávací metodu využívajících pohybových aktivit v přírodě založená na smyslových zkušenostech, prožitku situací a poznání, tedy na zážitkové pedagogice.

Outdoor trénink (Outdoor training) je jedna z metod vzdělávání mimo pracoviště. Jedná se o vzdělávací metodu využívajících pohybových aktivit v přírodě založená na smyslových zkušenostech, prožitku situací  a poznání, tedy na zážitkové pedagogice.  Cílem outdoor tréninku je pozvednout fyzickou, emocionální, kognitivní, sociální a duchovní úroveň všech účastníků.

Často je outdoor training je zaměřen na tvorbu týmu a zvýšení motivace zaměstnanců, a proto se zaměňuje s pojmem teambuilding, který má užší význam.

Outdoor training je v současné době často využíván pro rozvoj managementu společností, pro rozvoj jejich tzv. klíčových kompetencí. Mezi tyto kompetence patří například schopnost komunikovat, kooperovat, nacházet řešení problémů. Velmi důležitým faktorem této formy vzdělávání je zpětná vazba mezi klientem a lektorem outdoor trainingu. Zkušenost lektora je velmi důležitá pro správné zužitkování nabytých zkušeností během tréninku.

Nejčastěji využívané aktivity při outdoor trainingu jsou cyklistika, slaňování, lukostřelba, střelba z kuše, vodní turistika, lanová centra a mnoho dalších aktivit, které jsou založeny na fyzických aktivitách účastníků spojených do jedné ucelené formy.

Outdoor training lze zaměřit různým způsobem podle potřeb organizace - na odreagování, relaxaci, zlepšení týmové spolupráce, meditaci a řešení různých krizových situací, výběr vhodných spolupracovníků do různých týmů, vytipování talentů, sebepoznání  a další. Základní typy outdoor trainingu jsou následující:

  • Outdoor fun / event / recreation - nejvolnější způsob outdoor tréninku, jehož cílem je především zábava, odpočinek, rekreace, obnova fyzické a psychické energie. Zprostředkuje zaměstnancům nevšední zážitek, přinášející zábavu a podporuje zlepšení vztahů a efektivní komunikaci
  • Teamspirit - tzv. zážitek s přidanou hodnotou. Cílem je motivovat a stmelit pracovní tým a upevnit neformální firemní vztahy. Teamspirit je pojatý většinou dynamicky, s důrazem na zážitek. Například adrenalinové aktivity, jako jsou lanová centra, slaňování
  • Teambuilding - nejkomplexnější typ, v tomto případě jde teambuilding do hloubky budování týmu, jedná se o systematické budování týmu a jeho rozvoj a usiluje o zvýšení výkonnosti daného týmu. Rozvoj týmu je prováděn na základě přesně stanoveného programu, při kterém jsou jednotlivé týmy vystaveny novým situacím, které musí řešit spoluprací celého týmu. Následně jsou všechny zážitky a řešení nových situacích prodiskutovány ve společné debatě s instruktory teambuildingu a jednotlivá řešení jsou hodnoceny jak samotnými týmy tak instruktory teambuildingu. Tento typ teambuildingu poskytuje největší zpětnou vazbu o schopnosti pracovních týmů spolupráce a komunikace
  • Individuální rozvoj - nebo také trénink, koučování. Všechny principy učení zážitkem lze využít stejně dobře pro týmy jako pro jednotlivce. Lze zlepšovat schopnost komunikace, efektivity práce a spolupráce na základě tréninku a pozorování jednání jednotlivce v rámci daného pracovního týmu. Cílem je zefektivnění výkonu jednotlivce, nalezení jeho potenciálu či slabých stránek a možných postupů rozvoje jednotlivce
  • Outdoor assessment centrum - jedná se o venkovní formu diagnostiky  zaměstnanců, vyhledávání lidí s vhodnými schopnostmi, pomocí metody Assessment centrum

Využití outdoor trainingu v praxi: Outdoor training je v praxi využívaný jako jedna z forem speciálního tréninku dovedností pracovníků v organizaci nebo její lehčí formy (outdoor fun či outdoor recreation) jsou používány jako forma odměny a relaxace vytížených pracovníků. Zařazení outdoor trainingu, stejně jako ostatní způsoby vzdělávání jsou zpravidla v odpovědnosti manažera lidských zdrojů (CHRO (Chief Human Resources Officer).

 

Související pojmy a metody:

Související profese:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 22.06.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí