ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co jsou Osobní údaje, osobní informace (Personal Data)
Osobní údaje jsou takové informace, které se týkají určité fyzické osoby a na základě kterých lze konkrétního člověka identifikovat (např. jméno, příjmení, e-mail, datum narození, adresa). Nakládání s takovýmito údaji může být vzhledem k právu na soukromí v různých zemích a státech omezováno.

Osobní údaje (anglicky Personal Data, Sensitive Personal Information) jsou takové informace, které se týkají určité fyzické osoby a na základě nich lze konkrétního člověka jednoznačně identifikovat. Zvláštní skupinou jsou pak takzvané citlivé údaje (např. zdravotní stav, adresa bydliště). Nakládání s osobními údaji může být vzhledem k právu na soukromí v různých zemích a státech omezováno.

Co patří mezi osobní údaje?

To, co se považuje za osobní údaje se může v jednotlivých zemích lišit a může být různě chráněno zákony. Jsou to takové údaje a informace, která se přímo týkají konkrétní fyzické osoby a pomocí nich ji lze určit nebo jimi lze vyzradit nějakou důvěrnou informaci, kterou osoba nechce zveřejnit.

Na jejím základě je totiž možné daného zaměstnance jednoznačně identifikovat, odlišit od ostatních zaměstnanců stejného zaměstnavatele, a rovněž kontaktovat. Správnost a platnost dané adresy potom garantuje i zaměstnavatel, který ji zřídí a udržuje v chodu. Daný subjekt údajů tak bude identifikovaný či identifikovatelný nejen pro všechny ostatní spoluzaměstnance, ale i pro další osoby.

Obvykle se jako osobní údaje považují:

 • jméno a příjmení
 • státem vydané identifikační údaje (např. rodné číslo, číslo OP, číslo pasu, číslo řidičského průkazu atd.)
 • pohlaví
 • datum narození a věk
 • osobní, rodinný stav
 • telefonní číslo
 • adresa bydliště
 • e-mailová adresa (obvykle ta firemní, která je jednoznačně přidělitelná konkrétnímu člověku)
 • IP adresa počítače (MAC adresa zařízení)
 • identifikační číslo zaměstnance
 • uživatelské jméno (např. pro přístup do aplikace)
 • základní biometrické údaje - otisk prstu, sítnice

Co patří mezi citlivé osobní údaje?

Osobní údaje, které vypovídají o zdravotním stavu, genetických údajích, výši platu nebo například o politických názorech je označují jako citlivé. Nad rámec běžných identifikačních osobních údajů může zneužití citlivých osobních údajů konkrétního člověka společensky nebo ekonomicky poškodit, případně které mohou být předmětem vydírání. Mezi citlivé osobní údaje tak zejména patří:

 • heslo
 • PIN, PUK
 • zdravotní stav
 • unikátní biologické rysy (otisk prstu, obraz sítnice, genetická charakteristika)
 • výše příjmu, výše jmění
 • bankovní údaje, údaje o pojištění

Dále také mezi citlivé údaje patří.

 • sexuální orientace a sexuální život
 • osobní a citlivé fotografie
 • národnostní, rasový, etnický původ
 • členství v různých organizacích

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 07.02.2018

Komentáře



Do diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí