ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Osm kroků změny dle Kottera (Eight Step Change Model)
Model osm kroků změny vypracoval John P. Kotter. Implementace změny v jeho podání zahrnuje postupné provedení osmi kroků.

Model osm kroků změny vypracoval John P. Kotter. Implementace změny v jeho podání zahrnuje postupné provedení následujících osmi kroků:

 • Krok 1: Vyvolání vědomí naléhavosti
  • Prozkoumání trhu a konkurenčního prostředí
  • Identifikace kritických míst, potenciálních krizí nebo zásadních příležitostí a diskuse o nich
 • Krok 2: Sestavení koalice schopné prosadit a realizovat změny
  • Vytvoření skupiny dostatečně silné řídit změny
  • Přimět skupinu pracovat společně jako tým
 • Krok 3: Vytvoření vize a strategie
  • Vytvoření vize, která pomůže řídit proces změny
  • Vyvinutí strategií na dosažení této vize
 • Krok 4: Komunikace transformační vize
  • Využití všech dostupných prostředků k nepřetržité komunikaci o nové vizi a strategiích
  • Vůdčí koalice jako vzor jednání očekávaného od zaměstnanců
 • Krok 5: Delegování v širokém měřítku
  • Odstraňování překážek
  • Změna systémů nebo struktur bránících transformaci
  • Podpora riskantních rozhodnutí a netradičních myšlenek, aktivit a postupů
 • Krok 6: Vytváření krátkodobých vítězství
  • Plánování viditelných zlepšení výkonu neboli „vítězství“
  • Dosahování těchto vítězství
  • Viditelné oceňování a odměňování lidí, kteří se podíleli na dosažení těchto vítězství
 • Krok 7: Využití výsledků a podpora dalších změn
  • Využití růstu důvěry ke změně všech systémů, struktur a postupů, které nejsou ve vzájemném souladu a neodpovídají transformační vizi
  • Najímání, povyšování a vzdělávání lidi, kteří mají schopnosti realizovat transformační vizi
  • Oživování procesů stále novými transformačními projekty, náměty a prvky
 • Krok 8: Zakotvení nových přístupů do firemní kultury
  • Dosahování lepších výsledků prostřednictvím chování orientovaného na zákazníky a zvyšování produktivity, lepšího vedení a efektivního řízení
  • Poukazování na souvislosti mezi novými vzory chování a podnikovými úspěchy
  • Rozvíjení prostředků zajišťujících vzdělávání manažerů a výběr vhodných nástupců

K čemu je model osmi kroků změny v praxi?

Model nabízí detailní popis kroků změny, který lze aplikovat při zavádění změn v organizaci.

Související pojmy a metody:

Související osobnosti:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 15.12.2018

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí