ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je OSCAR
OSCAR je akronym pro metodu organizování vypracovanou Ernestem Daleem. Zahrnuje cíle (Objectives), respektování specializace (Specialization), koordinaci (Coordination), vyvážení pravomocí (Authority) a odpovědnosti (Responsibility).

OSCAR je akronym pro metodu organizování vypracovanou Ernestem Daleem. Podle něj musí proces organizování zahrnovat:

  • O - Objectives (cíle) - je nutné stanovit a vzájemně logicky provázat cíle organizačních útvarů, cíle (výstupy) procesů i cíle práce na jednotlivých pracovních pozicích
  • S - Specialization (specializace) - procesy, pracovní místa i organizační útvary by měly být seskupovány na základě podobnosti vykonávaných činností (na základě podobné specializace)
  • C - Coordination - činnosti a procesy musí byt vzájemně spojovány a slaďovány tak, aby z časového i prostorového hlediska vedly k vzájemné nejlogičtější a nejefektivnější provázanosti
  • A - Authority (pravomoc) - správné fungování činností a procesů vyžaduje správné nastavení pravomocí tak, aby každá činnost, proces, pozice i útvar měly adekvátně přidělenou pravomoc
  • R - Responsibility (odpovědnost) - správné fungování činností a procesů vyžaduje správné nastavení odpovědnosti, aby u každé pozice a organizačního útvaru bylo jasné, jakou má odpovědnost

Ideální je použití této metody při iniciální tvorbě organizačního uspořádání a pak průběžně při jeho kontrole a jeho redesignu.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 22.06.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí