ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Organizační kultura (Organizational Culture)
Organizční kultura zahrnuje artefakty, hodnoty a normy, ideje a instituce. V užším pojetí jde víceméně o synonymum pojmu sdílené hodnoty.

Organizační kultura (anglicky Organizational Culture) někdy též firemní kultura může být chápána v širším a užším pojetí.

V širším pojetí zahrnuje v rámci organizace existující a vytvořené:

V užším pojetí jde víceméně o synonymum pojmu sdílené hodnoty.

Edgar Schein člení organizační kulturu následovně:

  • Artefakty - vnější manifestace kultury, zřetelně uvědomovaná – materiální (architektura budov, logo, prospekty, služební oděvy apod.) a nemateriální (jazyk, historky a mýty, hrdinové, zvyky, rituály, ceremoniály apod)
  • Zastávané hodnoty - skutečnosti, které jsou považovány za významné a důležité, nepsaná pravidla a zásady chování – částečně uvědomovaná rovina kultury
  • Základní předpoklady - zafixované představy o fungování reality, zcela samozřejmé názory a myšlenky, nejhlubší a neuvědomělá rovina kultury

Organizační kultura

Související pojmy a metody:

Související vědní disciplíny:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 07.05.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí