ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Organizační architektura (Organizational Architecture)
Podle obvyklého pojetí se organizační architektura skládá z měkkých a tvrdých prvků. Pojivem mezi nimi je strategie.

Podle obvyklého pojetí se organizační architektura skládá z měkkých a tvrdých prvků.

Tvrdé prvky tvoří pracovní místa seskupená do formální organizační struktury a procesní uspořádání organizace (viz procesy) jako cílená posloupnost logicky navazujících činností.

Měkké prvky tvoří neformální organizační strukturu (sociální síť), lidské zdroje (lidský kapitál) a organizační kultura (v užším pojetí).

Spojovacím a řídícím prvkem je strategie organizace zahrnující vizi, poslání a strategické cíle a naznačující způsoby jejich dosažení. Důležitým prvkem strategie i organizační architektury jsou sdílené hodnoty, které usměrňují a korigují chování pracovníků žádoucím směrem.

management_mania_organizacni_architektura 

Poznámka: Pokud chápeme organizační kulturu v širším pojetí jako souhrn artefaktů, hodnot, institucí a idejí, je možné chápat organizační architekturu jakou součást organizační kultury.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Další informace a zdroje (Mezinárodní)
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 20.05.2016

Komentáře



Do diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí