ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Organizace (Organization)
Organizace je pojem označující zpravidla organizovanou formální skupinu lidí, kteří mají společné cíle a motivaci, měří vlastní výkonnost a jsou vymezeni vůči okolnímu prostředí.

Pojem organizace (anglicky Organization) se v praxi používá pro označení organizované formální skupiny lidí, kteří mají společné cíle a motivaci, měří vlastní výkonnost a vymezují se vůči okolnímu prostředí. Vzájemné vztahy v organizaci je třeba řídit a organizovat. Organizace je charakterizována těmito znaky:

Jaké druhy organizací existují?

Existují různé druhy organizací, které jsou buď organizovanou sociální skupinou (organizace bez právního statutu např. kluby, sdružení či ilegální organizace) nebo jsou založeny na právních základech (organizace mající právní statut). Ty mají vždy nějakého vlastníka (či vlastnickou strukturu) a všechny organizace mají také manažery, jejichž odpovědností je řízení organizace v souladu s představou vlastníků.

Různé pohledy na organizaci

Ne náhodou je původ slova organizace shodný se slovem organizmus (původní řecké slovo οργανον - organon). Kromě jazykového spojení jde také o spojení významové. V obou případech se jedná o celek, jehož jednotlivé části jsou uzpůsobeny k určeným funkcím tak, aby uspokojily společný cíl. V obou případech jde o celek živý, v čase se vyvíjející, mnohdy rostoucí, který musí reagovat na vnější podněty. Jednoduché organizmy nepotřebují mozek a dokonce ani krev, stejně jako živnostník nepotřebuje složitou organizační strukturu, management ani složitý informační systém - je zároveň tvůrcem i spotřebitelem všech informací. Všechny složitější organizmy oproti tomu potřebují mozek, který lze přirovnat k managementu, do kterého se sbíhá mnoho informací. Potřebují organizovat lidi a procesy, potřebují mít vytvořený informační systém. Každý organizmus rovněž spotřebovává potravu, stejně jako organizace spotřebovává různé typy zdrojů.

Na organizaci se lze dívat různými pohledy (různou optikou):

  • Ekonomický pohled – organizace jako produkční systém (vstupy, výstupy, efektivita)
  • Sociologický pohled – organizace jako sociální systém (sociální struktury a interakce)
  • Psychologický pohled – člověk v organizaci (myšlení, emoce, psychika a chování lidí)
  • Kulturně-antropologický pohled – organizace jako kulturní systém (artefakty, hodnoty, ideje, instituce)
  • Biologický (evolucionistický) pohled – organizace jako organismus (přežití a adaptace na prostředí)
  • Mechanicistický pohled – organizace jako stroj (optimální chod)
  • Informační pohled – organizace jako komplexní sociálně-technický informační systém

Organizační teorie

Související pojmy a metody:

Související vědní disciplíny:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Další informace a zdroje (Mezinárodní)
Další informace a zdroje (Česká republika)
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 14.09.2020

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí