ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Organigram
Organigram (někdy též organogram, organizační graf, organizační schéma) je grafické vyjádření organizační struktury.

Organigram (někdy též organogram, organizační graf, organizační schéma) je grafické vyjádření organizační struktury podniku nebo organizace. Organigram zobrazuje názorným způsobem celou organizační strukturu a vzájemné vazby jednotlivých organizačních jednotek, pracovních míst nebo konkrétních osob v organizaci, zejména manažerů.

Vazby v organigramu ukazují podřízenost a nadřízenost organizačních jednotek, stupně řízení, a rozsah odpovědností.

Využití organigramu v praxi: Organigram používají organizace pro zobrazení svojí organizační struktury a to jak navenek tak pro komunikaci vzájemných vztahů směrem dovnitř. Organigram ukazuje faktický stav organizační struktury zpravidla formou modelu či diagramu s jednoduchou stromovou strukturou. Jednoduchost či složitost organizačního schéma závisí na složitosti organizační struktury samotné - viz typologie organizační struktury. Například pro maticovou organizační strukturu je schéma složitější a nemusí mít vždy stromovou strukturu, jako je tomu v případě nejjednodušší liniové organizační struktury.

Z organigramu lze většinou vyčíst, jaký způsob řízení a typ organizační struktury v organizaci převažuje:

organigram - organizační schéma - organizační graf

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 19.05.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí