ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Operativní plánování (Operational planning)
Operativní plánování je manažerská činnost, která zajišťuje konkrétní rozvržení nebo zajištění zdrojů na krátkodobé bázi.

Operativní plánování je manažerská činnost, která zajišťuje konkrétní rozvržení nebo zajištění zdrojů v krátkodobém horizontu. Výsledkem operativního plánování jsou dobře rozvržené zdroje. Výstupem jsou operativní plány.

Operativní plánování v praxi: Operativní plánování pracuje s detailními informacemi pro detailní rozvržení a naplánování zdrojů organizace. Jedním z klíčových výstupů jsou detailní operativní plány, na základě kterých pracovníci provádějí své každodenní úkoly a práci. Lidé v organizaci musí vědět co, kdo, kdy a jaké množství. Jeho cílem je zajištění potřebného stavu zdrojů organizace a vytvoření jejich rezerv v horizontu operativních plánů (tedy dnů, týdnů, měsíců).
Mohlo by se zdát, že operativní plánování se týká pouze základní úrovně řízení, tedy managementu první linie, ale i top management organizace má své každodenní úkoly a tedy se operativní plánování týká i jeho. Těžiště však samozřejmě spočívá v nižším managementu organizace. U malých a středních firem je velká část operativního plánování na bedrech vrcholového managementu, protože u malých organizací vrcholový management koncentruje všechny úrovně řízení.

Operativní plánování má krátkodobý charakter. Jeho typickým časovým horizontem jsou hodiny, dny, týdny nebo měsíce.

Operativní plánování se přirozeně týká úplně všech oblastí organizace, a podobně jako u strategického plánování by správně mělo vycházet od požadavků zákazníků a až následně tyto priority rozvádět do dalších oblastí:

  • Obchodní operativní plánování - plánování dodávek služeb a produktů zákazníkům
  • Operativní plánování výroby - plánování výrobních kapacit, kapacit lidských zdrojů
  • Finanční operativní plánování - plánování obratu, výnosů, nákladů, zisku
  • Operativní plánování nákupu a pořizování - plánování nákupu materiálu a dalších nutných zdrojů a služeb
  • Operativní personální plánování - plánování kapacit a rozvoje lidských zdrojů
  • Investiční operativní plánování
  • Operativní plánování v oblastech kvality, bezpečnosti, rizik, výkonnosti a efektivnosti
  • další operativní plánování

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 23.06.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí