ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Operativní leasing (Operating Leasing)
Operativní leasing je druh leasingu, jeho podstatou je krátkodobý pronájem, kdy po skončení doby pronájmu nájemce vrací majetek pronajímateli.

Operativní leasing (anglicky operating leasing), někdy také označovaný jako provozní leasing, je druh finanční služby a v podniku patří mezi cizí zdroje financování. Operativní leasing je druh leasingu, jeho podstatou je krátkodobý pronájem, kdy po skončení doby pronájmu nájemce vrací majetek pronajímateli. Na možný přechod vlastnictví předmětu leasingu na nájemce není smluvní nárok. Doba pronájmu je u operativního leasingu kratší než doba ekonomické životnosti předmětu pronájmu. Pronajímatel obvykle zajišťuje servis a údržbu majetku, nese většinu rizik a užitků spojených s vlastnictvím předmětu leasingu.

Operativní leasing poskytují především specializované leasingové společnosti.

Využití operativního leasingu v praxi: Operativní leasing využívají podniky jako jednu z možností externího způsobu financování. Operativní leasing se vyplatí využít, pokud hodnota předmětu leasingu po ukončení jeho užívání nájemcem je stále dostatečně vysoká a významně tak sníží finanční náročnost operace. Jeho předností je komfort, nájemce nezískává do pronájmu pouze předmět leasingu, ale především služby spojené s jeho provozováním. Např. u operativního leasingu automobilu je v ceně pojištění, kompletní servis vozidla, daně, náhradní vozidlo po dobu opravy atd.

Související pojmy a metody:

Související odvětví / sektor:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 20.09.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí