ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je OHSAS 18001 Hodnocení ochrany zdraví a bezpečnosti práce
OHSAS 18001 je řada norem pro hodnocení ochrany zdraví a bezpečnosti práce (Occupational Health and Safety Assessment Specification) jejíž cílem je pomoci organizacím vytvářet politiku zdraví a bezpečnosti práce.

OHSAS 18001 je řada norem pro hodnocení a posuzování ochrany zdraví a bezpečnosti práce (Occupational Health and Safety Assessment Specification) - jejíž předmětem je pomoci organizacím vytvářet politiku zdraví a bezpečnosti práce s cílem ochranu zdraví a bezpečnost práce zlepšovat (viz též BOZP). OHSAS 18001 je vlastně dokument pro posuzování BOZP. OHSAS není přímo součástí rodiny mezinárodních standardů vydávaných ISO, ale svým charakterem a dopadem je jim podobná. Pomáhá k neustálému zlepšování BOZP v organizaci. Dle normy OHSAS 18001 je možné organizaci též certifikovat (zcela samostatně systém vedle QMS - ISO 9001 a EMS / ISO 14001) nebo je možné certifikaci získat jako integrovanou (dohromady). Certifikát OHSAS 18001 zaručuje, že systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zavedený ve firmě, byl posouzen akreditovaným certifikačním orgánem a vyhovuje požadavkům normy OHSAS 18001.

Aktuální verze OHSAS 18001:2007 byla vydána 1. července 2007.

Využití OHSAS 18001 v praxi: Zavedení normy pomáhá zlepšovat systém bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na všech úrovních organizace. Pomáhá systematicky omezovat pracovní rizika, které mohou ohrožovat bezpečnost a zdraví všech osob ovlivňovaných činnostmi, výrobky nebo službami organizace. Nepřímo tím pomáhá omezit výskyt nemocí z povolání a pracovních úrazů, minimalizovat náklady spojené s nehodami a nepřímo tím zvyšovat výkonnost organizace. Zároveň je pomocí certifikátu OHSAS 18001 možno prokázat splnění zákonné povinnosti v oblasti bezpečnosti práce.

Norma OHSAS 18001 je použitelná ve všech sektorech.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 31.07.2015

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí