ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Odměna z dohody (Reward Agreement)
Odměna z dohody je pojem z oblasti personalistiky a lidských zdrojů, který v České republice označuje peněžité plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci vykonanou na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.

Odměna z dohody je pojem z oblasti personalistiky a lidských zdrojů, který v České republice označuje peněžité plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci vykonanou na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.

Organizace je povinna při stanovení a vyplácení odměny z dohody respektovat několik zásad:

 • Odměna poskytnutá organizací za vykonanou práci musí být diferencována podle:
  • Složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce
  • Obtížnosti pracovních podmínek
  • Pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků
 • Za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty je organizace povinna poskytovat stejnou odměnu z dohody
 • Výše odměny z dohody a podmínky pro její poskytování se sjednávají v dohodě o provedení práce nebo v dohodě o pracovní činnosti
 • Poskytovaná odměna z dohody nesmí být nižší než minimální mzda
 • Mzda je splatná po vykonání práce, nejpozději v následujícím měsíci po měsíci, ve kterém pracovníkovi vzniklo na ni právo

Odměňování pracovníků upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Využití odměny z dohody v praxi: Odměna z dohody je forma odměňování pracovníků, která je používaná u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti). Odměna z dohody je kompenzaci za vykonanou práci (za dosažený pracovní výkon a chování).

Související pojmy a metody:

Související profese:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 17.08.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí