ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co jsou Obory managementu (Management Fields)
Oborů a různých typů managementu existuje celá řada. Ty se rozlišují podle toho, jaké úrovni managementu se věnují, v jakém odvětví se používají, jaké oblasti řízení se věnují nebo jaké procesy řídí.

Existuje celá řada různých oborů a typů managementu. Ty se rozlišují podle toho, jaké úrovni managementu se věnují, v jakém odvětví se používají, jaké oblasti řízení se věnují nebo jaké procesy řídí. Různé obory managementu používají různé metody řízení. Existují přirozeně základní principy managementu, ale oblasti mají svoje metody, techniky a metodiky, které se liší podle předmětu řízení - například řízení projektů má úplné jiné metody a vyžaduje jinou typologii manažerů než například řízení bezpečnosti.

Různé oblasti managementu mají také různé požadavky na typologii lidí, na jejich osobnostní vlastnosti, kompetentnost, znalosti a zkušenosti.

Seznam oborů managementu není nikde daný, je to zvykové rozdělení tak, jak se vyučuje na školách, jakých profesí se týká a podobně.

Obory managementu podle úrovně managementu

Strategický management - věnuje se dlouhodobému plánování a směřování Taktický management - věnuje se střednědobému plánování a řízení
Operativní management - věnuje se každodennímu plánování, řízení a řešení situací

Hlavní obory managementu podle hlavních funkčních oblastí a procesů ve firmě

Průřezové obory managementu podle vertikálních funkčních oblastí a procesů

Společně s výše uvedenými hlavními oblastmi tvoří vertikální oblasti řízení seznam toho, co musí prakticky jakákliv firma a organizace v průměru zajistit a plnit pro své správné fungování. Tedy aby mohla vyrábět, poskytovat služby, prodávat a řídit svoje zdroje.

Obory managementu podle odvětví a sektorů trhu - specializace na odvětví

Protože různých oborů a odvětví může být nespočet, i oborů a specializací managementu může být obrovnské množství. Uveďme si alespoň ty nejběžnější a nejvíce se vyskytujících v praxi - v poptávkce firem na specializaci manažerů

 • Management dopravy
 • Management výroby průmyslových podniků
 • Management automatizace výroby
 • Management chemické výroby
 • Management elektyrotechnické výroby
 • Management hromadné výroby
 • Management kusové výroby
 • Management výroby energií
 • Management distribuce energií
 • Management ve stavebnictví
 • Management textilní výroby
 • Management farmaceutické výroby
 • Management jaderné výroby energií
 • Management těžby nerostných surovin
 • Management ubytovacích zařízení ´
 • Management v pohostinství
 • Management mezinárodního obchodu
 • Management finančních trhů
 • Management vzdělávání
 • Management ve zdravotnictví
 • Management v těžbě a zpracování dřeva

Další obory managementu

Existuje celá řada různých dalších oborů managementu (seznam průběžně rozšiřujeme)

 • Brand management‎
 • Management řízení změn ‎
 • Management životního prostředí - Environmental management‎
 • Event management‎
 • Fleet management ‎
 • Řízení znalostí - Knowledge management‎
 • Řízení výkonnosti - Performance management‎
 • Řízení procesů - Process management‎
 • Informační management
 • Řízení životního cyklu - Product lifecycle management‎
 • Intellectual Property management‎
 • Řízení skladů (warehouse management)

Seznam oborů managementu je zároveň i hrubým vodítkem k tomu, jaké kompetence manažerů by měly být v organizaci zajištěny. Pro manažerské profese platí, že by měly naplňovat nejen manažerské kompetence, ale ve vlké části také odborné kompetence.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 13.11.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí