ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Oběžný majetek (Current Assets)
Oběžný majetek (Current Assets) - krátkodobý, provozní majetek, v rozvaze označený jako oběžná aktiva.

Oběžný majetek (anglicky Current Assets) - krátkodobý, provozní majetek, v rozvaze označený jako oběžná aktiva. V podniku se vyskytuje ve dvou základních formách:

  • V peněžní formě - jako peníze (v pokladně a na účtech v bance), jako pohledávky (především z obchodního styku, tj. neuhrazené faktury vystavené odběratelům, příp. ostatní pohledávky - vůči zaměstnancům nebo jiným osobám)  a jako krátkodobý finanční majetek (krátkodobé cenné papíry)
  • Ve věcné formě - jako zásoby výrobků, zboží, materiálu, rozpracované výroby a hotových výrobků

Co patří mezi oběžný majetek?

K čemu je oběžný majetek?

Oběžný majetek slouží především k úhradě závazků. Je neustále v pohybu, jedna forma přechází v druhou: Za peníze se nakoupí materiál, který je v rozpracované výrobě z něj se vytvoří hotové výrobky po dodávce zákazníkům vznikají pohledávky a po jejich zaplacení máme opět peníze).
Obrat oběžného majetku je v řádech dnů (v obchodě) až týdnů (ve výrobě). Čím rychleji se oběžný majetek za stejných podmínek obrací, tím přináší větší zisk. Proto jsou důležitými ukazateli využití oběžného majetku rychlost jeho obratu.

Oběžný majetek slouží k úhradě závazků a  to především penězi. Nemá-li podnik peníze, musí použít i ostatní oběžný majetek.  

Efektivitu hospodaření podniku s aktivy lze sledovat pomocí ukazatelů aktivity (ukazatele řízení - využívání aktiv).

Související pojmy a metody:

Související profese:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 26.08.2020

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí