ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Obchodní společnost (Company)
Obchodní společnost, zkráceně též společnost (Company) je pojem, který se obvykle používá pro označení podniku, který má právní subjektivitu. Obchodní společnost je vždy založena v konkrétním státě. Základní typy obchodních společností mají přibližně stejné znaky po celém světě.

Obchodní společnost, zkráceně též společnost (Company) je pojem, který se obvykle používá pro označení podniku, který má právní subjektivitu. Je to Právnická osoba (Juridical person) založená za účelem podnikání. Obchodní společnost představuje sdružení několika osob nebo jiných společností, které společně dohromady mají kapitál. Právní subjektivita obchodní společnosti se v jednotlivých státech liší a vždy se řídí příslušnou legislativou. Obchodní společnost je vždy založena v konkrétním státě. Existují rozdíly mezi evropským právem, právem ve Velké Británii, USA a ostatních zemích. Základní typy obchodních společností mají přibližně stejné znaky po celém světě. Mezi základní typy obchodní společností patří:

  • Živnost (Sole Proprietorship) - je podnikatelská činnost provozovaná samostatně podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku
  • Obchodní společnosti osobní, ve kterých ručí podílníci veškerým svým majetkem
  • Společnosti limitované podílem (akciemi nebo jiným obchodním podílem)  - také se někdy označují jako kapitálové obchodní společnosti, korporace - u těchto typů společností má každý z podílníků omezenou odpovědnost do výše podílu, který vlastní (například společnosti s ručením omezeným,  akciové společnosti společnost)

Využití pojmu obchodní společnost v praxi: Typ obchodní společnosti se volí vždy charakteru podnikání, velikosti podniku a podle legislativy příslušného státu. Má vliv na povinnosti vůči všem stakeholderům, zejména v povinnostech vůči státu a případným dalším regulátorům. Od typu obchodní společnosti se rovněž odvíjí způsob vedení účetnictví, placení daní, ale také způsob organizování a rozsah odpovědností top manažerů. (pozn. v některých typech společností, zejména anglosaských zemích se více prolíná úloha manažerů a vlastníků). Mezinárodně nejrozšířenějším typem obchodní společnosti je akciová společnost.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Další informace a zdroje (Mezinárodní)
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 01.04.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí