ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co jsou Obchodní korespondence (Business Correspondence)
Obchodní korespondence (Business correspondence, Business letter) je souhrnný pojem pro veškerou písemnou komunikaci vztahující se o obchodním nebo organizačním tématům mezi dvěma stranami.

Obchodní korespondence (Business correspondence, Business letter) je souhrnný pojem pro veškerou písemnou komunikaci používanou v rámci obchodních styků s obchodními partnery nebo jako interní komunikaci v organizaci. Do obchodní korespondence patří všechna písemná korespondence organizace jako jsou personální písemnosti, jednoduché právní písemnosti, osobní dopisy, obchodní smlouvy, marketingové materiály, úřední dopisy a to jak v elektronické tak listinné podobě.

Mezi obchodní korespondenci patří:

 • CV (Curriculum Vitae) - životopis či Resumé
 • Motivační dopis
 • Výpověď, ukončení pracovního poměru
 • Žádost (Letter of Application)
 • Průvodní dopis (Cover Letter)
 • Doporučující dopis (Letter of Recommendations)
 • Reklamní a marketingové tiskoviny (Brožury, letáky)
 • Newsletter
 • Reakce na poptávku - Obchodní nabídka (Proposal, Bid)
 • Reklamace - reakce na reklamaci
 • Objednávka
 • Obchodní smlouva
 • Potvrzení rezervace
 • Upomínka - reakce na Upomínku
 • Stížnost (Letter of Claim/Complaints) - reakce na Stížnost
 • Urgence - reakce na Urgenci
 • e-mailová komunikace
 • Přímý marketing (Direct mailing)
 • Pozvánka

Obchodní korespondence v praxi: Obchodní korespondence může být formální (zpravidla ta v listinné podobě) i neformální (zejména obchodní e-maily). Ve většině případů se v obchodní korespondenci dodržuje doporučená, úprava písemností, stylistika, formální náležitosti a struktura (adresa, oslovení, předmět, poděkování). Při neformální obchodní e-mailové komunikaci je dovoleno používání zkratek a zkrácených oslovení a ukončení e-mailu.

Související pojmy a metody:

Související vědní disciplíny:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Další informace a zdroje (Česká republika)

Obchodní korespondence je včeské republice upravena technickými normami ČSN:

- ČSN 01 6910 - Úprava písemností zpracovaných textovými editory
- zákon č. 29/2000 Sb. o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách). - upravuje formát adres, Pro úpravu adres je důležitý ,

Předchozí (dříve platné normy - zrušení v roce 2004 a 2006)
- ČSN 88 6101 Dopisní papíry pro obchodní a úřední korespondenci.
- ČSN ISO 11180 Poštovní adresování

Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 05.08.2015

KomentářePro vstup do diskuze musíte být přihlášený

Přihlásit


Lidé, kteří to umí