ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Neverbální komunikace (Nonverbal Communication)
Neverbální komunikace (Nonverbal communication) je pojem sociální psychologie. Označují se jím veškeré mimomoverbální složky komunikace.

Neverbální komunikace (anglicky Nonverbal communication) je pojem sociální psychologie. Označují se jím veškeré mimomoverbální složky komunikace:

  • Tón hlasu (intonace)
  • Pohled a výraz očí
  • Tělesný oostoj (posturologie)
  • Gesta (gestika) - pohyby hlavou, rukou
  • Doteky a tělesný kontakt (haptika)
  • Výraz tváře (mimika)
  • Pohyby těla - rukou, nohou, trupu – (kinesika)
  • Vzdálenost a zaujímání pozice v prostoru místnosti (proxemika)
  • Fyzické aspekty zjevu (účes, oblečení)

K čemu je nám neverbální komunikace?

Dobré „čtení“ i používání neverbální komunikace umožňuje efektivnější komunikaci i lepší pochopení často skrytých motivů partnera nebo partnerů v komunikaci.

Většina popsaných složek je kulturně (v různých kulturách je vykládána různě) i situačně podmíněná a tudíž nemusí být jednoduchá jejich interpretace - s výjimkou mimiky - viz Action Coding System a šesti základních emocí. Pomocí neverbální komunikace někdy nahrazujeme a někdy podporujeme, zdůrazňujeme naši verbální komunikaci. Je lidskou přirozeností, že neverbální komunikací se vyjadřují emoce.

Obecně se udává, že velká část sdělení v lidské komunikaci je předávána právě neverbálně. Při běžné komunikaci, kde je důraz na sdělování faktů a logických informací tvoří neverbální komunikace zhruba 30 % zatímco při vyjadřování emočního obsahu může tvořit až 90% sdělení.

Související pojmy a metody:

Související vědní disciplíny:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 07.11.2016

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí