ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Nejistoty měření

Nejistoty-mereni

Kniha má být příručkou a návodem především pro operátory, kteří provádějí měření a zpracovávají naměřené hodnoty; předkládá důležité skutečnosti a uvádí praktické příklady, v závěru jsou pak provedena důležitá odvození a uvedeny doplňující informace k doplnění znalostí. Pokud je to možné, odvolává se na metodiky dané legislativou a odbornými publikacemi; snaží se tak uživatelům usnadnit sladění výpočtu nejistot s metodikou požadovanou systémy kvality nebo zákazníkem.