ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Neformální organizační struktura (Informal Organizational Structure)
Neformální organizační struktura zahrnuje osobní vztahy, vazby a interakce lidí v organizaci, vzniklé přirozeně, neformálně a neoficiálně. Odehrávají se přirozeným, neformalizovaným způsobem mimo rámec formální organizační struktury.

Neformální organizační struktura (anglicky Informal Organizational Structure) zahrnuje osobní vztahy, vazby a interakce lidí v organizaci, vzniklé přirozeně, neformálně nebo neoficiálně. Odehrávají se přirozeným, neformalizovaným způsobem mimo rámec oficiální formální organizační struktury, protože vznikají na základě vztahů mezi konkrétními lidmi - na základě vzájemných sympatií, osobních vztazích nebo přirozené autoritě nebo moci lidí v organizaci. Neformální postavení je založené například na společenském postavení, odbornosti, přesvědčivosti, dobrých zkušenostech nebo jiných, třeba ani ne pozitivních faktorech, jako jsou osobní sexuální vztahy nebo třeba i různé typy vydírání.

Jaký význam má neformální organizační struktura v praxi?

Řada činností a vztahů, zejména neformální komunikace a šíření znalostí, se odehrává spíše prostřednictvím neformální, než formální organizační struktury. Lidé s neformálním vlivem mohou mít v některých organizacích větší (pozitivní i negativní) vliv na dění v organizaci než manažeři v organizační struktuře. Typicky taková situace nastává, když ve firmě působí dlouholetý zaměstnanec, který je navíc uznávaný jako odborník na kterého se kolegové s důvěrou obracejí. Jeho názor a postoj je pro ostatní kolegy významným vodítkem. Takového člověka má chytrý management vždy na své straně, protože jeho skutečný vliv na názory ostatních lidí může být silnější než názor top managementu firmy. Negativním příkladem neformálního vlivu může být vliv sekretářky, která má poměr s některým ze členů managementu.

Vlivní lidé v neformální organizační struktura mají velký význam zejména ve strategickém rozhodování a při prosazování změn ve firmě, kdy by měli být leadery nebo alespoň podporovateli takových změn. Pokud jsou proti, tak se změny zpravidla nepodaří prosadit nebo ne zcela.

Jak zmapovat neformální vztahy na pracovišti?

Především každý vnímavý manažer neformální vztahy na pracovišti zná a pracuje s nimi. Pokud se organizace rozhodne vztahy zmapovat, je třeba neformální organizační strukturu vnímat jako typ sociální sítě a může být tedy analyzována adekvátními metodami (sociometrie,analýza sociální sítě).

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 15.12.2018

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí