ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Návody (Guidelines)
Návod nebo také manuál je příručka, která popisuje jak nějaký výrobek, zařízení, software nebo službu správně obsluhovat. Co dělat z pohledu uživatele daného produktu.

Návod nebo také manuál (anglicky Manual) je příručka, která popisuje jak nějaký výrobek, zařízení, software nebo službu obsluhovat. Co dělat z pohledu uživatele daného produktu. Manuál je obvykle v tištěné nebo elektronické podobě (typicky v pdf), má charakter několikastránkové příručky, ve které je uživatel seznámen s tím, jak postupovat při prvním použití produkt a jak je používat, případně co dělat v případě poruchy. Manuál připravuje výrobce a je to univerzální dokument platný, který by měl popsat všechny situace. Manuál by měl být v rodném jazyce uživatelů v dané zemi.

K čemu a jak používáme manuály ve firmě?

Z pohledu firemního života jsou manuály a příručky součástí provozní dokumentace - jakožto oficiální dokumenty od výrobců je musí zaměstnanci respektovat. Nerespektování pokynů výrobce, respektive používání produktů v rozporu s pokyny výrobce, které jsou v manuálu popsané, může vést ke ztrátě záruky a tedy k finanční škodě. Na druhou stranu návody nemohou plnohodnotně nahradit jiné provozní předpisy jako jsou směrnice, pracovní postupy a pracovní směrnice. Optimální je, když jsou pokyny výrobce z manuálu zapracovány do firemních pracovních nebo technologických postupů a zaměstnanec se tak seznamuje pouze s jedním dokumentem. Pracovní postupy pak obsahují pouze ty části, které se týkají vlastní činnosti uživatelů nebo obsluhy.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 14.09.2018

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená