ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Nákupní požadavek (Purchase requisition)
Nákupní požadavek nebo také požadavek na objednávku je jedním ze spouštěčů nákupního procesu. Je buď automaticky generovaný systémem, nebo jej vytváří konkrétní pracovník, pokud potřebuje něco objednat.

Nákupní požadavek je jedním ze spouštěčů nákupního procesu. Je buď automaticky generovaný systémem, nebo jej vytváří konkrétní pracovník, pokud potřebuje něco objednat. Před tím, než dojde k samotnému objednání, nákupní požadavek (někdy také požadavek na objednávku) musí být schválen. Schválení nákupního požadavku může probíhat automaticky (například jako výsledek plánovacích procedur) nebo ručně, a to v závislosti na jeho typu.

Jaké nákupní požadavky typicky vznikají?

 • Nákupní požadavky na doplnění skladových zásob (vznikají automaticky nebo ručně)
 • Nákupní požadavky z důvodu údržby (plánovaná či prediktivní údržba, oprava, zlepšení stavu majetku)
 • Nákupní požadavky na kancelářské vybavení
 • Nákupní požadavky na stroje a zařízení
 • Nákupní požadavky na IT vybavení (software, hardware atp.)
 • Investiční nákupní požadavky

Například nákupní požadavky generované automaticky skladovým systémem jsou také automaticky schvalovány k tomu určenou podnikovou aplikací; dochází tak k automatickému doplňování skladu. Požadavky typu nákup nové klávesnice nebo náhrady za rozbitý monitor mohou být schvalovány ručně nadřízeným pracovníkem nebo pracovníkem, který je odpovědný za daný rozpočet. V případě, že je požadován nákup něčeho finančně nákladného, je proces obvykle složitější: nákupní požadavek prochází schválením (nebo zamítnutím) nadřízenými pracovníky, pod které požadavek “rozpočtově” spadá.

Po schválení požadavku následuje buď samotný nákup (např. pokud je dodavatel již schválený a vybraný), nebo může následovat výběrové řízení. Schvalovací procedura může být různě složitá podle toho, jak má firma nastavený proces schvalování nákupních požadavků, proces schvalování rozpočtu i samotný nákupní proces.

Co obvykle obsahuje nákupní požadavek?

Nákupní požadavek je typicky interní vnitrofiremní doklad a měl by obsahovat následující:

 • Předmět požadavku - popis toho, co se má objednat
 • Zdůvodnění nákupního požadavku - zdůvodnění potřeby a účelu nákupu
 • Specifikaci množství, kvality
 • Specifikaci časového rámce - akutnost potřeby a datum, kdy má být předmět nákupního požadavku zakoupen nebo uveden do provozu
 • Předpokládanou cenu nebo cenový rozsah (pokud je možné ji odhadnout nebo pokud je potřeba ke schválení či k výběrovému řízení)

Nákupní požadavek by neměl obsahovat dodavatele, to už je ve většině případů na rozhodnutí nákupčího.

Související pojmy a metody:

Související oblasti řízení:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 31.10.2020

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená