ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


  Citovat
Co je Nákladové středisko (Cost center)
Nákladové středisko je označení pro organizační jednotku uvnitř firmy, na kterou jsou evidovány náklady a která ale negeneruje (přímo) žádné výnosy.

Nákladové středisko (anglicky Cost Center) je označení pro organizační jednotku uvnitř firmy, na kterou jsou evidovány náklady a která ale negeneruje (přímo) žádné výnosy. Naproti tomu hospodářské středisko (Profit centre) je odpovědné jak za náklady, tak za výnosy. Jsou to pojmy používané v rámci vnitropodnikového účetnictví nebo controllingu.

Nákladové středisko využívá různé podnikové zdroje nebo spotřebovává materiál, energie nebo služby. Ze všeho uvedeného vyplývají určité náklady, které jsou k nákladovému středisku alokovány.

K čemu je nákladové středisko v praxi?

Nákladové středisko slouží k alokaci nákladů k určité organizační jednotce. Cílem je sledování nákladů a zvyšování transparentnosti a odpovědnosti za vznik nákladů a tedy k lepšímu řízení nákladů ve firmě.
Celkové náklady firmy jsou pomocí nákladových středisek rozděleny na menší jednotky. Za řízení nákladů v těchto menších jednotkách je vždy odpovědný nějaký konkrétní manažer. Docílí se tím lepšího řízení nákladů a přesnějšího plánování nákladů v budoucnu. Náklady jsou plánovány pomocí rozpočtu, za který je manažer daného nákladového střediska odpovědný.

Náklady mohou mít charakter provozní (OPEX) i investiční (CAPEX).

Příklady nákladových středisek

Typickým příkladem nákladových středisek jsou organizační jednotky, které zajišťují podpůrné procesy ve firmě. Tedy negenerují zisk, ale pomáhají držet firmu v chodu, respektive přispívají k tomu, aby firma dosahovala zisku ve svých hlavních procesech. Typické příklady nákladových středisek:

  • IT oddělení
  • Oddělení kvality
  • Facility management
  • Správa budov
  • HR oddělení
  • Finanční oddělení

Související pojmy a metody:

předchozí další
Pomohl Vám tento článek?
Hodnocení:
Poslední aktualizace: 11.06.2018

KomentářeDo diskuze nelze přispívat, protože je uzamčená


Lidé, kteří to umí